Skip to main content

Ürolog Neye Bakar: Penil Protez Tedavileri ve Uzman Bakışı

 • Ürolog Neye Bakar: Penil Protez Tedavileri ve Uzman Bakışı Ürolog Neye Bakar: Penil Protez Tedavileri ve Uzman Bakışı
  Sertleşme
  Sorununa Kalıcı Çözümler

  Ürologların hangi sağlık sorunlarına baktığını ve erkeklerde penil protez tedavilerinin nasıl uygulandığını öğrenin.

  Sertleşme
  Sorununa Kalıcı Çözümler

  Ürologların hangi sağlık sorunlarına baktığını ve erkeklerde penil protez tedavilerinin nasıl uygulandığını öğrenin.

  Ürolog Neye Bakar: Penil Protez Tedavileri ve Uzman Bakışı

  Ürolog Neye Bakar? Temel Görevleri ve Uzmanlık Alanları


  Ürolojinin tanımı ve ürologların genel sorumlulukları.

  Üroloji, hem kadınlarda hem de erkeklerde üriner sistem (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ve erkek üreme sistemini (prostat, testisler, epididim ve vas deferens) ilgilendiren tıbbi ve cerrahi hastalıkların teşhis, tedavi ve yönetimi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış hekimlere ürolog denir. Ürologlar, geniş bir yelpazede tıbbi sorunları ele alır, hastalara kapsamlı bakım ve tedavi sağlar.

  Ürologların temel görevleri arasında şunlar bulunur:

  • Hastalıkların teşhisi: Ürologlar, hastanın tıbbi geçmişini, semptomlarını ve fizik muayene bulgularını değerlendirerek ürolojik hastalıkların teşhisini koyar. Ayrıca, kan ve idrar testleri, görüntüleme yöntemleri (ultrason, BT, MR) ve ürodinamik çalışmalar gibi ek testler isteyebilirler.
  • Tedavi planlaması ve uygulaması: Ürologlar, teşhis konulan hastalık için en uygun tedavi seçeneklerini belirler ve uygular. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, minimal invaziv cerrahi işlemler, açık cerrahi ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunabilir.
  • Hastaların takibi: Ürologlar, hastalarının tedavilerine verdiği yanıtı izlemek ve hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi olmak için düzenli olarak takip eder. Bu, hastalığın tekrarlamasını veya ilerlemesini önlemek için önemlidir.
  • Önleyici bakım: Ürologlar, hastalarını ürolojik hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirir ve erken teşhisin önemini vurgular. Bu, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama testleri ile sağlanabilir.
  • Danışmanlık: Ürologlar, hastalarının ürolojik sağlık sorunları ile ilgili endişelerini dinler ve onlara danışmanlık hizmeti sunar. Bu, hastaların hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve tedavi sürecini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

  Üroloji alanında birçok alt uzmanlık alanı bulunur. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

  • Androloji: Erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, cinsel işlev bozuklukları ve erkek üreme sağlığı ile ilgilenir.
  • Üroonkoloji: Üriner sistem kanserlerinin (böbrek, mesane, prostat, testis) teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.
  • Kadın ürolojisi: Kadınlarda idrar kaçırma, pelvik organ prolapsusu ve diğer ürolojik sorunlarla ilgilenir.
  • Pediyatrik üroloji: Çocuklarda görülen ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.
  • Endoüroloji: Minimal invaziv cerrahi teknikler kullanarak ürolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir.
  • Laparoskopik üroloji: Laparoskopik cerrahi teknikler kullanarak ürolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir.
  • Robotik cerrahi: Robotik sistemler kullanarak ürolojik cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgilenir.
  • Nöroüroloji: Sinir sistemi bozukluklarına bağlı ürolojik sorunlarla ilgilenir.
  • Ürolitiyazis: Böbrek taşlarının ve idrar yolu taşlarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.

  Üroloji, sürekli gelişen bir tıp alanıdır ve yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. [1]

  Penil Protez Nedir? Genel Bilgiler ve Çeşitleri


  Penil protezlerin tanımı ve sınıflandırılması.

  Penil protez, sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) yaşayan erkeklerde penisin sertleşmesini sağlamak amacıyla cerrahi olarak implante edilen bir tıbbi cihazdır. Bu cihazlar, genellikle diğer tedavi seçeneklerinin (ilaç tedavisi, vakum cihazları, enjeksiyonlar) başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Penil protezler, hastaların cinsel yaşamlarını yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir.

  Penil protezler, temel olarak iki ana kategoriye ayrılır:

  • Şişirilebilir protezler: Bu protezler, sıvı ile doldurulabilen silindirlerden oluşur ve pompa mekanizması ile şişirilerek sertleşme sağlanır. Şişirilebilir protezler, daha doğal bir görünüm ve his sundukları için hastalar tarafından sıklıkla tercih edilir.
  • Bükülebilir (yarı sert) protezler: Bu protezler, sürekli olarak yarı sert halde olan çubuklardan oluşur ve elle bükülerek dik konuma getirilerek sertleşme sağlanır. Bükülebilir protezler, daha basit bir tasarıma sahip oldukları ve daha uygun fiyatlı oldukları için tercih edilebilir.

  Her iki protez çeşidi de farklı boyutlarda ve özelliklerde mevcuttur. Hastanın anatomik yapısına, tercihlerine ve beklentilerine göre uygun protez seçimi yapılır.

  Penil protezler, genellikle şu durumlarda önerilir:

  • Diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olması: İlaç tedavisi, vakum cihazları veya enjeksiyonlar ile yeterli sertleşme sağlanamaması durumunda.
  • İlaç kullanımının sakıncalı olması: Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon veya diğer sağlık sorunları nedeniyle sertleştirici ilaçların kullanılmasının riskli olduğu durumlarda.
  • Kalıcı çözüm istenmesi: Hasta, sertleşme sorununa kalıcı bir çözüm arıyorsa ve diğer tedavi seçeneklerini denemek istemiyorsa.

  Penil protez implantasyonu, deneyimli ürologlar tarafından gerçekleştirilen bir cerrahi işlemdir. Ameliyat öncesinde, hastanın detaylı bir tıbbi değerlendirmesi yapılır ve uygun protez seçimi için ölçümler alınır. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1-2 saat sürer. Ameliyat sonrasında, hastaların genellikle birkaç gün hastanede kalması gerekir ve iyileşme süreci birkaç hafta sürebilir. [2]

  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi

  Penil Protez Ameliyatı: Kimler İçin Uygun?


  Penil protez ameliyatı gerektiren durumlar. Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlık süreci.

  Penil protez ameliyatı, genellikle diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda erektil disfonksiyon (ED) için kalıcı bir çözüm olarak düşünülür. Ancak, her ED hastası için uygun olmayabilir ve ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirme süreci gereklidir.

  Penil protez ameliyatı gerektiren durumlar şunlardır:

  • Şiddetli veya tam erektil disfonksiyon: Diğer tedavi yöntemleri (ilaçlar, enjeksiyonlar, vakum cihazları) ile yeterli sertleşme sağlanamaması veya hiç sertleşme olmaması durumunda.
  • Penis anatomisinde bozukluklar: Peyronie hastalığı, penil travma veya doğuştan gelen anomaliler gibi penis anatomisini etkileyen durumlar nedeniyle cinsel ilişkinin mümkün olmaması durumunda.
  • Diğer tedavilere yanıt vermeme veya yan etkilerin tolere edilememesi: Sertleştirici ilaçların yan etkilerine karşı hassasiyet veya ilaç kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (örn., kalp hastalıkları, yüksek tansiyon)
  • Kalıcı çözüm isteği: Hasta, sertleşme sorunu için kalıcı bir çözüm arıyorsa ve diğer tedavi seçeneklerini denemek istemiyorsa.

  Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlık süreci:

  Penil protez ameliyatı öncesinde, hastanın detaylı bir tıbbi değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme süreci, hastanın ameliyat için uygun olup olmadığını belirlemek ve olası riskleri en aza indirmek için önemlidir. Değerlendirme süreci genellikle şunları içerir:

  • Tıbbi geçmiş: Hasta, daha önce geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, ilaç kullanımı ve alerjileri hakkında bilgi verir. Özellikle kalp-damar hastalıkları, diyabet, sinir sistemi hastalıkları ve kanama bozuklukları gibi durumlar değerlendirilir.
  • Fizik muayene: Ürolog, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek ve penis anatomisini incelemek için fizik muayene yapar. Penisin boyutu, şekli ve cilt durumu değerlendirilir.
  • Laboratuvar testleri: Kan ve idrar testleri, hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir ve enfeksiyon, kanama bozuklukları veya diğer sağlık sorunlarını ekarte etmeye yardımcı olur.
  • Görüntüleme testleri: Ultrason veya diğer görüntüleme yöntemleri, penisin damar yapısını ve anatomisini değerlendirmek için kullanılabilir.
  • Psikolojik değerlendirme: Penil protez ameliyatı, hastanın yaşam kalitesini ve cinsel işlevlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir işlemdir. Bu nedenle, hastanın ameliyatın psikolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olması ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemesi önemlidir. Gerekli durumlarda, psikolojik destek alması önerilebilir.

  Ameliyat öncesi hazırlık süreci ise şunları içerebilir:

  • İlaçların ayarlanması: Kan sulandırıcı ilaçlar gibi bazı ilaçların ameliyat öncesinde kesilmesi gerekebilir.
  • Sigara ve alkol kullanımı: Sigara ve alkol kullanımı, yara iyileşmesini olumsuz etkileyebileceği için ameliyat öncesinde bırakılması önerilir.
  • Hijyen: Ameliyat bölgesinin temizliği, enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.

  Penil protez ameliyatı, erektil disfonksiyon tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Ancak, ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirme ve hazırlık süreci gereklidir. Hastalar, ameliyatın riskleri ve faydaları hakkında doktorlarıyla açıkça konuşmalı ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemelidir. [2]

  Şişirilebilir Penil Protezler: Avantajları ve Kullanım Kolaylığı


  Şişirilebilir protezlerin tasarımı ve mekanizması. Şişirilebilir protezlerin sağladığı doğal deneyim ve kullanıcı yorumları.

  Şişirilebilir penil protezler, erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde kullanılan en gelişmiş ve doğal görünümlü protez çeşididir. Bu protezler, hastaların cinsel yaşamlarını yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olur.

  Şişirilebilir penil protezler, üç ana parçadan oluşur:

  • Silindirler: Bu silindirler, penisin sertleşme odacıklarına yerleştirilir ve sıvı ile doldurulduğunda penisin sertleşmesini sağlar. Farklı boyutlarda ve özelliklerde silindir seçenekleri mevcuttur. Bazı silindirler sadece enine genişlerken, bazıları hem enine hem de boyuna genişleyebilir. Bu, hastanın anatomik yapısına ve tercihlerine göre seçilir.
  • Rezervuar: Bu rezervuar, karın boşluğuna yerleştirilir ve silindirlere pompalanan sıvıyı depolar. Rezervuar, vücut içinde gizlidir ve dışarıdan fark edilmez.
  • Pompa: Bu pompa, genellikle testis torbasına yerleştirilir ve silindirlere sıvı göndererek penisin sertleşmesini sağlar. Pompa üzerinde bulunan bir valf sayesinde, sıvı rezervuara geri gönderilerek sertleşme sonlandırılabilir.

  Şişirilebilir penil protezlerin çalışma mekanizması oldukça basittir. Hasta, cinsel ilişkiye girmek istediğinde, testis torbasındaki pompayı birkaç kez sıkar. Bu, rezervuardaki sıvının silindirlere dolmasını sağlar ve penis sertleşir. İlişki sonrasında, pompa üzerindeki valf kullanılarak sıvı rezervuara geri gönderilir ve penis eski haline döner.

  Şişirilebilir penil protezlerin avantajları:

  • Doğal görünüm ve his: Şişirilebilir protezler, doğal sertleşmeye en yakın görünümü ve hissi sağlar. Bu, hem hasta hem de partneri için cinsel deneyimi daha tatmin edici hale getirebilir.
  • Kontrol edilebilirlik: Hasta, istediği zaman protezi şişirebilir veya söndürebilir. Bu, cinsel ilişki sırasında daha fazla kontrol ve esneklik sağlar.
  • Gizlilik: Protez parçaları vücut içinde gizlidir ve dışarıdan fark edilmez.
  • Yüksek memnuniyet oranı: Çalışmalar, şişirilebilir penil protezlerin hastalarda yüksek memnuniyet oranına sahip olduğunu göstermektedir.

  Kullanıcı yorumları:

  Şişirilebilir penil protez kullanan hastaların çoğu, tedaviden memnun olduklarını ve cinsel yaşamlarına geri dönebildiklerini belirtmektedir. Hastalar, protezlerin doğal görünümünden ve kullanım kolaylığından memnun kalmaktadır. Partnerler de genellikle protezlerin cinsel deneyimi iyileştirdiğini belirtmektedir.

  Sonuç olarak, şişirilebilir penil protezler, erektil disfonksiyon tedavisinde etkili ve güvenli bir seçenektir. Doğal görünüm ve his, kontrol edilebilirlik ve gizlilik gibi avantajları ile hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırabilir. [2]

  Penil Protez Sonrası İyileşme Süreci ve Beklentiler


  Ameliyat sonrası iyileşme süreci ve takip. Cinsel fonksiyonlara etkisi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkiler.

  Penil protez ameliyatı sonrasında, hastaların iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır. Bu süreçte doktorların tavsiyelerine uymak ve düzenli kontrollere gitmek, başarılı bir sonuç almak için önemlidir.

  Ameliyat sonrası iyileşme süreci:

  • Hastanede kalış süresi: Hastalar, ameliyat sonrası genellikle 1-2 gün hastanede kalır ve sonrasında taburcu edilir.
  • Ağrı ve rahatsızlık: Ameliyat sonrası dönemde ağrı, şişlik ve morarma olması normaldir. Doktorunuz tarafından reçete edilen ağrı kesicilerle ağrı kontrolü sağlanabilir.
  • Aktivite kısıtlamaları: Ameliyat sonrası dönemde, ağır kaldırmaktan, cinsel aktiviteden ve bazı sporlardan (örn., bisiklet, yüzme) kaçınmak gereklidir. Doktorunuz, aktivite kısıtlamaları hakkında size detaylı bilgi verecektir.
  • İlaç tedavisi: Enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ayrıca, ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar da reçete edilebilir.
  • Yara bakımı: Ameliyat bölgesinin temiz ve kuru tutulması enfeksiyon riskini azaltır. Doktorunuz, yara bakımı hakkında size detaylı bilgi verecektir.
  • Kontroller: Ameliyat sonrası dönemde, doktorunuz tarafından belirlenen aralıklarla kontrole gitmeniz gereklidir. Bu kontrollerde, iyileşme süreciniz izlenir ve olası komplikasyonlar erken dönemde tespit edilir.

  Cinsel fonksiyonlara etkisi:

  Penil protezler, sertleşme sorununu çözmek için tasarlanmıştır ve cinsel ilişki için yeterli sertliği sağlar. Ancak, protezler cinsel isteği, orgazmı veya boşalmayı etkilemez. Hastaların büyük çoğunluğu, protez implantasyonu sonrasında tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürebilir.

  Yaşam kalitesi üzerindeki etkiler:

  Penil protez implantasyonu, erektil disfonksiyonu olan erkeklerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Sertleşme sorununun çözülmesi, özgüvenin artmasına, ilişki sorunlarının azalmasına ve genel yaşam memnuniyetinin artmasına yardımcı olabilir. Ancak, bazı hastalar ameliyat sonrası dönemde penisin boyutunda veya şeklinde değişiklikler yaşayabilir. Bu durum, genellikle zamanla düzelir ve cinsel fonksiyon üzerinde önemli bir etkisi olmaz.

  Sonuç olarak, penil protez ameliyatı, erektil disfonksiyon tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Hastalar, ameliyat öncesinde ve sonrasında doktorlarıyla açıkça konuşmalı ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemelidir. Başarılı bir ameliyat sonrası, hastaların yaşam kalitesi ve cinsel yaşamları önemli ölçüde iyileşebilir. [2]

  Penil Protezler ve Ürolojik Tedavilerde Yeni Gelişmeler


  Penil protez teknolojisindeki yenilikler. Ürolojide tedavi yöntemlerinin geleceği ve hastalar için öneriler.

  Penil protez teknolojisi, yıllar içinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Yeni nesil protezler, daha doğal bir görünüm ve his, daha yüksek güvenilirlik ve daha az komplikasyon riski sunmaktadır. Ayrıca, ürolojideki diğer tedavi yöntemleri de gelişmeye devam etmekte ve hastalar için daha fazla seçenek sunmaktadır.

  Penil protez teknolojisindeki yenilikler şunlardır:

  • Hidrofilik kaplama: Protezlerin yüzeyine uygulanan hidrofilik kaplama, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu kaplama, bakterilerin protez yüzeyine yapışmasını ve çoğalmasını önler.
  • Antibiyotik emdirilmiş protezler: Bazı protezler, antibiyotiklerle emdirilmiştir. Bu, ameliyat sırasında ve sonrasında enfeksiyon riskini daha da azaltmaya yardımcı olur.
  • Gelişmiş pompa tasarımları: Yeni nesil pompalar, daha küçük, daha gizli ve kullanımı daha kolaydır.
  • Daha dayanıklı malzemeler: Protezlerin üretildiği malzemeler, daha dayanıklı hale gelmiştir. Bu, protezlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
  • Genişleyebilen silindirler: Bazı şişirilebilir protezler, hem enine hem de boyuna genişleyebilen silindirlere sahiptir. Bu, hastaların penis boyutunda ve şeklinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar.

  Ürolojide tedavi yöntemlerinin geleceği:

  Üroloji, sürekli gelişen bir tıp alanıdır ve yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Gelecekte, erektil disfonksiyon ve diğer ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek bazı yeni yaklaşımlar şunlardır:

  • Gen tedavisi: Gen tedavisi, erektil disfonksiyona neden olan genlerdeki bozuklukları düzeltmek için kullanılabilir. Bu tedavi yöntemi, henüz deneysel aşamadadır ancak gelecekte umut vadetmektedir.
  • Kök hücre tedavisi: Kök hücre tedavisi, penisteki hasarlı dokuları onarmak için kullanılabilir. Bu tedavi yöntemi de henüz deneysel aşamadadır ancak gelecekte umut vadetmektedir.
  • Yeni ilaçlar: Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçlar geliştirilmektedir. Bu ilaçlar, daha etkili, daha az yan etkiye sahip ve kullanımı daha kolay olabilir.
  • Yapay zeka: Yapay zeka, ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek yeni araçlar geliştirmek için kullanılabilir.

  Hastalar için öneriler:

  • Erken teşhis ve tedavi: Ürolojik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, başarılı bir sonuç almak için önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir belirti veya şikayetiniz varsa, vakit kaybetmeden bir üroloğa başvurun.
  • Sağlıklı yaşam tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı, ürolojik hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın, sigara içmeyin ve alkol tüketimini sınırlayın.
  • Düzenli kontroller: Ürolojik hastalıkların erken teşhisi için düzenli sağlık kontrollerine gidin. Bu, hastalığın erken evrede tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlar.
  • Bilgi sahibi olun: Ürolojik hastalıklar ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olun. Bu, tedavi sürecini daha iyi anlamanıza ve bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.

  Üroloji, sürekli gelişen bir tıp alanıdır ve yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Penil protezler ve diğer tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun ve sizin için en uygun tedavi yöntemini belirleyin. [3]

  Sonuç


  Penil protezler, erektil disfonksiyonu tedavi etmek için gelişmiş bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu tedavi, özellikle ilaçlardan ve diğer tedavi yöntemlerinden yeterli sonuç alamayan hastalar için kalıcı bir çözüm sunar. İki ana tip penil protez bulunmaktadır: şişirilebilir ve bükülebilir protezler. Şişirilebilir protezler, daha doğal bir deneyim sağlamakla birlikte, operasyonla vücuda yerleştirilen bir pompa ve sıvı haznesi aracılığıyla çalışır. Bükülebilir protezler ise daha basit bir yapıda olup, her zaman belirli bir sertlikte kalır ve kullanımı kolaydır. Her iki tip protez de, kullanıcılara cinsel yaşamlarında önemli bir iyileşme ve özgüven kazandırmaktadır.

  Penil protezlerin sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmesi, hastalar için önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir. Türkiye’de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), penil protez ameliyatlarını belirli koşullar altında karşılamaktadır. Bu, hastalar için hem mali hem de psikolojik bir rahatlama anlamına gelebilir. Ancak, SGK’nın ödeme şartları ve hangi durumların kapsamda olduğunu anlamak, bu tedavi seçeneğini düşünen hastalar için önemlidir.

  Eğer siz de penil protez tedavisi hakkında daha fazla bilgi almayı düşünüyorsanız veya bu tedavinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, web sitemizde bulunan “Bilgi İsteme Formu“nu doldurarak bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız, sizinle birebir görüşerek durumunuzu değerlendirip en uygun tedavi yöntemini önereceklerdir. Unutmayın, sağlığınızı geri kazanmak ve yüksek yaşam kalitesine kavuşmak için çözüm yolları mevcut. Penil protezler bu yollardan biri olabilir ve SGK desteğiyle bu yol daha erişilebilir hale gelebilir.


  Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] https://www.auanet.org/guidelines/guidelines/male-sexual-dysfunction-(2018)

  [2] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/penile-implants/about/pac-20384916

  [3] https://www.auanet.org/guidelines/guidelines/male-sexual-dysfunction-(2018)

  Neden Rigicon® Penil Protezleri


  Rigicon, global bir marka olarak ABD kökenli olup, tüm Avrupa ve dünya genelinde güvenle tercih edilen penil protezleri sunar. Ürünlerimiz, uluslararası FDA* ve CE onaylarına sahip ve SGK ile anlaşmalıdır. Ayrıca penil protezlerde ömür boyu garanti verilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında, 32 yıllık köklü tecrübemizle, her hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş çözümler geliştirmekteyiz. Tecrübeli hasta yönetim uzmanlarımız ve yüksek deneyimli cerrahlarımızla, yüz yüze iletişim ve bölge ofislerimiz aracılığıyla her zaman yanınızdayız. Rigicon olarak, size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.
  • SGK Anlaşmalı
  • Ömür Boyu Garanti

  • Uluslararası FDA ve CE Onaylı

  • Türkiye’nin Her Yerinde
  • 32 Yıllık Tecrübe
  • Anotominize Uygun Çözümler
  • Penil Protez Danışmanlığı
  • Yüz Yüze İletişim
  • Bölge Ofisleri
  • Tecrübeli Hasta Yönetim Uzmanları
  • Yüksek Deneyimli Penil Protez Cerrahları

  *Rigi10 FDA ve CE onaylıdır. Infla10 ürünleri CE onaylıdır.

  Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024
  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.