Skip to main content

Veri Paylaşım İlkeleri ve Kullanım Koşulları

1. Giriş ve Amaç

 • www.andromed.com.tr web sitesi üroloji tıbbi cihaz ve ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu site, bir sağlık hizmeti sağlamamakta ve sunulan bilgiler doğrudan bir muayene, teşhis veya tedaviyi içermemektedir.
 • Sitedeki bilgiler, güncelliğinin sınırlı olabileceği göz önünde bulundurularak, her kullanıcının doktoruna danışması önemlidir.

2. Kullanım Koşulları ve Sorumluluk Reddi

 • Bu site, tanı ve tedavi amacıyla kullanılamaz. Site içeriğinin bu amaçla kullanılmasından doğacak tüm sorumluluk, ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.
 • Site ziyaretçileri, bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.
 • Sitede yer alan bilgiler, yasa gereği hastalara ait öncesi-sonrası resimleri içermez.
 • Site, herhangi bir reklam, tanı veya tedaviye yönlendirme amacı taşımaz.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

 • www.andromed.com.tr internet sitesinin tüm hakları saklıdır. Site içeriğinden izinsiz kopya yapılamaz ve bu kopyaların kullanımından site sorumlu tutulamaz.

4. Bilgilerin Güncellenmesi ve Doğruluğu

 • Sitedeki bilgiler, sürekli güncellenemeyebilir ve her konuda tam ve eksiksiz olmadığı garanti edilmez. Detaylı bilgi için uzman bir doktora başvurulması önerilir.

5. İletişim ve Soru Sorulması

 • Site ziyaretçileri, formlar, e-mail, telefon veya faks yoluyla sorularını iletebilirler. Ancak, bu sorulara sadece genel bilgiler şeklinde yanıt verilir ve ilaç tavsiyesi yapılmaz.

6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım

 • Bu site, kişisel veya ticari olmayan amaçlarla, bilginin ücretsiz paylaşımı ve toplumun bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır. Site, reklam içermez ve maddi destek almadan oluşturulmuştur.

7. İçerik ve Hedef Kitlesi

 • Site içeriği, 18 yaş ve üzeri ziyaretçiler için tasarlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.

8. Sağlıkla İlgili Uyarılar

 • Sitedeki bilgiler, profesyonel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavi yerine geçmez ve ehli olmayan kişilerin uygulamalarından doğacak sonuçlardan site sorumlu değildir.

9. Kişisel Verilerin Korunması

KVKK’ya Genel Bakış

 • Andromed.com.tr, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

 1. Veri Toplama Yöntemleri: Kişisel veriler, web sitesi üzerinden doldurulan formlar, e-posta, telefon veya faks yoluyla toplanabilir.
 2. Toplanan Veri Türleri: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve sağlıkla ilgili diğer bilgiler toplanabilir.
 3. Veri İşleme Amaçları: Toplanan kişisel veriler, kullanıcıların sorularına yanıt vermek, bilgilendirme yapmak ve gerekli hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Veri Paylaşımı ve Saklama

 1. Veri Paylaşımı: Kişisel veriler, yasal zorunluluklar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
 2. Veri Saklama Süresi: Toplanan veriler, yasal süreler ve amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanır.

Kullanıcı Hakları

 • KVKK uyarınca, kullanıcılar kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini talep etme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin veri sorumlusuna bildirilmesini isteme haklarına sahiptirler.

Veri Güvenliği

 • Andromed.com.tr, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

 • Kişisel verilerle ilgili soru ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Andromed.com.tr’ye iletebilirsiniz:
  • info@andromed.com.tr ve 0216 680 32 32