Skip to main content

Sfinkter Nedir ve İdrar Kaçırma Tedavisinde Artifisyel Üriner Sfinkter

 • Sfinkter Nedir ve İdrar Kaçırma Tedavisinde Artifisyel Üriner Sfinkter Sfinkter Nedir ve İdrar Kaçırma Tedavisinde Artifisyel Üriner Sfinkter
  İdrar Kaçırma
  Sorununa Çözümler

  Sfinkter nedir, nasıl çalışır ve artifisyel üriner sfinkter ile idrar kaçırma tedavisinde nasıl bir rol oynar? Bu makalede detayları öğrenin.

  İdrar Kaçırma
  Sorununa Çözümler

  Sfinkter nedir, nasıl çalışır ve artifisyel üriner sfinkter ile idrar kaçırma tedavisinde nasıl bir rol oynar? Bu makalede detayları öğrenin.

  Sfinkter Nedir ve İdrar Kaçırma Tedavisinde Artifisyel Üriner Sfinkter

  Sfinkter Nedir? Temel Tanım ve İşlevler


  Sfinkterler, vücudumuzda çeşitli boşluklarda ve kanallarda bulunan dairesel kaslardır. Bu kasların temel görevi, sıvıların, gazların veya katı maddelerin geçişini kontrol etmek ve düzenlemektir. Sfinkterler, kasıldıkları zaman kanalı veya boşluğu kapatarak geçişi engeller, gevşedikleri zaman ise geçişe izin verirler. Vücudumuzda birçok farklı sfinkter türü vardır ve her biri farklı bir sistemde ve farklı bir amaç için çalışır.

  Sfinkterlerin çalışmaları istemli (bilinçli olarak kontrol edebildiğimiz) veya istemsiz (otomatik olarak çalışan) olabilir. Örneğin, göz kapaklarımızdaki sfinkterleri bilinçli olarak kontrol edip gözlerimizi açıp kapatabiliriz. Ancak sindirim sistemimizdeki sfinkterlerin çoğu otomatik olarak çalışır ve sindirim sürecinin düzenlenmesine yardımcı olur. [1]

  Vücudumuzda bulunan bazı önemli sfinkter türleri şunlardır:

  • Özofagus sfinkteri: Yemek borusunun alt ucunda bulunur ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını önler.
  • Pilor sfinkteri: Midenin alt ucunda bulunur ve yiyeceklerin ince bağırsağa geçişini kontrol eder.
  • İleosekal sfinkter: İnce bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı yerde bulunur ve yiyeceklerin kalın bağırsağa geçişini kontrol eder.
  • Anal sfinkter: Anüsün açılıp kapanmasını kontrol eder ve dışkılamayı düzenler.
  • Üriner sfinkter: İdrarın mesaneden üretraya ve vücut dışına çıkışını kontrol eder.

  Sfinkterler, sağlıklı bir yaşam için hayati önem taşır. Bu kasların doğru şekilde çalışmaması durumunda, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Örneğin, özofagus sfinkterinin zayıflaması mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına ve reflü hastalığına neden olabilir. Benzer şekilde, üriner sfinkterin zayıflaması idrar kaçırma sorunlarına yol açabilir. [2]

  Üriner Sistemde Sfinkterlerin Önemi

  Üriner sistem, vücudumuzdaki atık maddeleri idrar yoluyla atmakla görevlidir. Bu sistemde iki önemli sfinkter bulunur:

  • İç üriner sfinkter (İÜS): Mesanenin alt kısmında bulunur ve istemsiz olarak çalışır. Bu sfinkter, mesane dolarken idrarın üretraya kaçmasını önler.
  • Dış üriner sfinkter (DÜS): Üretranın ortasında bulunur ve hem istemli hem de istemsiz olarak çalışabilir. Bu sfinkter, idrarı tutmaya yardımcı olur ve idrara çıkma sırasında gevşeyerek idrarın dışarı atılmasını sağlar.

  İç üriner sfinkter, düz kaslardan oluşur ve otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bu sfinkter, mesanenin doluluk seviyesine göre otomatik olarak kasılıp gevşeyerek idrarın üretraya kaçmasını engeller. Dış üriner sfinkter ise çizgili kaslardan oluşur ve somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bu sfinkter, hem istemli olarak (idrarımızı tutmak için) hem de istemsiz olarak (öksürme veya hapşırma gibi durumlarda) kasılabilir. [1]

  Üriner sfinkterlerin doğru şekilde çalışması, idrar kontrolü için hayati önem taşır. Bu sfinkterlerin zayıflaması veya hasar görmesi durumunda, idrar kaçırma sorunları ortaya çıkabilir. İdrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir durumdur ve farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. [2]

  Artifisyel Üriner Sfinkter Nedir ve Kimlere Önerilir?


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS), idrar kaçırma sorunlarını tedavi etmek için kullanılan cerrahi olarak implante edilen bir cihazdır. Bu cihaz, hasarlı veya zayıf üriner sfinkterin yerine geçerek idrarın kontrolünü yeniden sağlamaya yardımcı olur. AUS, genellikle diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.

  AUS, üç ana bileşenden oluşur:

  • Manşet (kaf): Üretranın etrafına yerleştirilen ve idrarın geçişini kontrol eden şişirilebilir bir halkadır.
  • Pompa: Skrotuma yerleştirilen ve manşeti şişirip indirmek için kullanılan bir cihazdır.
  • Rezervuar (sıvı haznesi): Karın duvarına yerleştirilen ve manşeti şişirmek için kullanılan sıvıyı depolayan bir balondur.

  AUS, idrara çıkma ihtiyacı hissedildiğinde pompa sıkılarak çalıştırılır. Bu işlem, manşetteki sıvının rezervuara geri dönmesine ve üretrayı açarak idrara çıkmaya olanak sağlar. İdrar yapma işlemi tamamlandıktan sonra manşet otomatik olarak yeniden dolar ve üretrayı kapatarak idrar kaçırmayı önler. [3]

  AUS, aşağıdaki durumlarda önerilebilir:

  • Stres inkontinansı: Öksürme, hapşırma, gülme veya egzersiz gibi aktiviteler sırasında oluşan idrar kaçırma.
  • Karma inkontinans: Hem stres hem de sıkışma inkontinansının birlikte görüldüğü durumlar.
  • İntrinsik sfinkter yetmezliği: Üriner sfinkterin hasar görmesi veya zayıflaması sonucu oluşan idrar kaçırma.
  • Nörojenik mesane: Sinir sistemi hastalıkları veya hasarlarına bağlı olarak gelişen idrar kaçırma.
  • Prostat kanseri ameliyatı sonrası inkontinans: Radikal prostatektomi ameliyatı sonrası gelişen idrar kaçırma.

  AUS implantasyonu, genellikle deneyimli bir ürolog tarafından yapılan bir cerrahi işlemdir. İşlem sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir, ancak çoğu hasta birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir. AUS, idrar kaçırma sorunları için etkili bir tedavi seçeneği olabilir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. [2]

  Artifisyel Üriner Sfinkterin Erkeklerde Kullanımı


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS), özellikle prostat kanseri ameliyatı (radikal prostatektomi) sonrasında sık görülen idrar kaçırma sorunlarının tedavisinde erkek hastalarda da etkili bir şekilde kullanılır. Prostat ameliyatı sırasında üriner sfinkter kasları hasar görebilir veya zayıflayabilir, bu da idrar kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir. AUS, bu durumda idrarın mesaneden istemsiz olarak çıkmasını engelleyerek erkeklerin idrar kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olur.

  AUS implantasyonu, erkeklerde genellikle genel anestezi altında yapılan bir cerrahi işlemdir. İşlem sırasında, AUS’un manşeti (küfü) üretrayı çevreleyecek şekilde yerleştirilir. Pompa skrotuma, rezervuar (sıvı haznesi) ise karın duvarına implante edilir. İşlem sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir, ancak çoğu hasta birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir.

  AUS’un erkeklerde kullanımıyla ilgili bazı avantajlar şunlardır:

  • Etkili idrar kontrolü: AUS, idrar kaçırma sorunlarını etkili bir şekilde kontrol altına alarak erkeklerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.
  • Uzun süreli çözüm: AUS, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır ve birçok hastada yıllarca etkili bir şekilde çalışır.
  • Gizli ve konforlu: AUS tamamen vücut içinde yer aldığı için dışarıdan fark edilmez ve çoğu hastada rahatsızlık yaratmaz.
  • Cinsel fonksiyonlar üzerinde minimal etki: AUS implantasyonu, cinsel fonksiyonlar üzerinde minimal etkiye sahiptir ve çoğu hasta işlem sonrası cinsel aktivitelerine dönebilir.

  Ancak, AUS implantasyonunun bazı potansiyel riskleri ve komplikasyonları da vardır:

  • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, AUS implantasyonunda da enfeksiyon riski vardır.
  • Mekanik arıza: AUS’un bileşenleri zamanla aşınabilir veya arızalanabilir ve bu durumda cihazın onarımı veya değiştirilmesi gerekebilir.
  • Erozyon: Nadir durumlarda, AUS’un manşeti üretraya veya çevre dokulara zarar verebilir.
  • İdrar yapma zorluğu: Bazı hastalarda, AUS implantasyonu sonrası idrar yapma zorluğu yaşanabilir.

  AUS, erkeklerde idrar kaçırma sorunları için etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, her hasta için uygun olmayabilir ve işlem öncesi riskleri ve faydaları dikkatlice değerlendirilmelidir. [4] AUS ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bir üroloğa danışın.

  Artifisyel Üriner Sfinkter İmplantasyon Süreci


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS) implantasyonu, idrar kaçırma sorunlarının tedavisinde etkili bir yöntem olabilir. İşlem öncesi, cerrahi süreç ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar vardır.

  Tedavi Öncesi Hazırlık:

  • Değerlendirme: İlk olarak, bir üroloğa başvurarak detaylı bir değerlendirmeden geçmeniz gerekir. Doktorunuz, tıbbi geçmişinizi, idrar kaçırma şikayetlerinizi, fiziksel muayene bulgularınızı ve diğer test sonuçlarını değerlendirerek AUS implantasyonuna uygun olup olmadığınızı belirleyecektir.
  • Bilgilendirme: Doktorunuz, AUS implantasyonu ile ilgili riskleri, faydaları, alternatif tedavi seçeneklerini ve işlem sonrası beklentileri size ayrıntılı olarak açıklayacaktır.
  • İlaçlar: İşlem öncesi, kan sulandırıcı ilaçlar gibi bazı ilaçların kullanımını geçici olarak kesmeniz gerekebilir.
  • Antibiyotik profilaksisi: Enfeksiyon riskini azaltmak için işlem öncesi size antibiyotik verilebilir.

  Cerrahi İşlem:

  • Anestezi: AUS implantasyonu genellikle genel anestezi altında yapılır.
  • İşlem: Cerrahınız, AUS’un manşetini üretrayı çevreleyecek şekilde yerleştirecektir. Pompa skrotuma, rezervuar ise karın duvarına implante edilecektir.
  • Süre: İşlem süresi genellikle 1-2 saat arasında değişir.
  • Hastanede kalış süresi: Çoğu hasta, işlemden sonraki gün taburcu olabilir.

  İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • İyileşme süreci: İşlem sonrası birkaç hafta boyunca ağrı, şişlik ve morarma olabilir. Doktorunuz size ağrı kesici ilaçlar ve diğer önlemler önerecektir.
  • Aktivite kısıtlamaları: İşlemden sonra birkaç hafta boyunca ağır kaldırmaktan ve yorucu aktivitelerden kaçınmanız gerekebilir.
  • Cinsel aktivite: Doktorunuzun önerilerine göre, belirli bir süre cinsel aktiviteden kaçınmanız gerekebilir.
  • AUS aktivasyonu: İşlemden yaklaşık 4-6 hafta sonra, doktorunuz AUS’u aktive edecektir. Bu işlem, ofis ortamında yapılan basit bir işlemdir.
  • Takip randevuları: İşlem sonrası iyileşmenizi izlemek ve AUS’un işleyişini kontrol etmek için düzenli olarak doktorunuza kontrole gitmeniz önemlidir.

  AUS implantasyonu, idrar kaçırma sorunları için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, işlem öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar vardır. Bu adımları izleyerek, başarılı bir sonuç elde etme ve yaşam kalitenizi artırma şansınızı artırabilirsiniz. [4] Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bir üroloğa danışın.

  Artifisyel Üriner Sfinkter Tedavisinin Yan Etkileri ve Riskleri


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS) implantasyonu, idrar kaçırma sorunlarını tedavi etmek için etkili bir yöntem olabilir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, AUS implantasyonunun da bazı potansiyel riskleri ve yan etkileri vardır. Bu riskler ve yan etkiler, hastanın genel sağlık durumu, cerrahi teknik ve işlem sonrası bakıma göre değişebilir.

  AUS implantasyonunun potansiyel yan etkileri ve riskleri şunlardır:

  • Enfeksiyon: AUS implantasyonu sonrası en sık görülen komplikasyonlardan biri enfeksiyondur. Enfeksiyon riski, hastanın genel sağlık durumu, cerrahi teknik ve işlem sonrası bakım ile ilgilidir. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, titreme, kızarıklık, şişlik ve ağrı yer alabilir. Enfeksiyon durumunda, antibiyotik tedavisi veya nadiren AUS’un çıkarılması gerekebilir. [1]
  • Mekanik arıza: AUS’un bileşenleri zamanla aşınabilir veya arızalanabilir. Bu durumda, cihazın onarımı veya değiştirilmesi gerekebilir.
  • Erozyon: Nadir durumlarda, AUS’un manşeti üretraya veya çevre dokulara zarar verebilir. Erozyon durumunda, AUS’un çıkarılması ve onarım ameliyatı gerekebilir.
  • İdrar yapma zorluğu: Bazı hastalarda, AUS implantasyonu sonrası idrar yapma zorluğu yaşanabilir. Bu durum, genellikle manşetin üretraya aşırı baskı yapması nedeniyle olur. İdrar yapma zorluğu geçici olabilir ve zamanla kendiliğinden düzelebilir veya ilaç tedavisi veya AUS ayarlaması gerekebilir.
  • İdrar kaçırma: AUS implantasyonu, idrar kaçırma sorunlarını tamamen çözmeyebilir ve bazı hastalarda hafif idrar kaçırma devam edebilir.
  • Ağrı: İşlem sonrası, özellikle skrotumda veya kasıkta ağrı olabilir. Bu ağrı genellikle hafif ila orta şiddettedir ve ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
  • Cinsel işlev bozukluğu: AUS implantasyonu, nadiren cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Ancak, çoğu hasta işlem sonrası cinsel aktivitelerine dönebilir.

  AUS implantasyonu, genellikle güvenli ve etkili bir işlemdir. Ancak, potansiyel riskleri ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bir üroloğa danışın. Doktorunuz, sizin için riskleri ve faydaları değerlendirerek AUS implantasyonuna uygun olup olmadığınızı belirleyecektir. [2]

  Artifisyel Üriner Sfinkter Tedavi Sonrası Yaşam Kalitesi


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS) implantasyonu, idrar kaçırma sorunları yaşayan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. İdrar kaçırma, sosyal hayatı, fiziksel aktiviteleri, uyku düzenini ve genel olarak kişinin özgüvenini olumsuz etkileyebilir. AUS tedavisi, hastaların idrar kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olarak bu olumsuz etkileri ortadan kaldırır ve yaşam kalitesinde önemli gelişmeler sağlar.

  AUS tedavisi sonrası hastaların yaşam kalitesinde gözlemlenen bazı değişiklikler şunlardır:

  • Sosyal hayata katılımda artış: İdrar kaçırma sorunu yaşayan birçok hasta, sosyal ortamlardan kaçınma eğilimindedir. AUS tedavisi sonrası idrar kontrolünün sağlanması, hastaların sosyal aktivitelere daha rahat katılmalarını ve sosyal hayatlarını yeniden kazanmalarını sağlar.
  • Fiziksel aktivitelerde artış: İdrar kaçırma, fiziksel aktiviteleri de kısıtlayabilir. AUS tedavisi sonrası hastalar, egzersiz yapma, spor yapma ve diğer fiziksel aktivitelere katılma konusunda daha özgüvenli hale gelirler.
  • Uyku kalitesinde iyileşme: İdrar kaçırma, gece uykularını bölerek uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. AUS tedavisi, gece idrar kaçırma sorununu çözerek hastaların daha rahat uyumalarını ve uyku kalitelerini artırmalarını sağlar.
  • Özgüven artışı: İdrar kaçırma, kişinin özgüvenini zedeleyebilir. AUS tedavisi, hastaların idrar kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olarak özgüvenlerini geri kazandırır.

  AUS tedavisinin uzun vadeli etkileri de genellikle olumludur. Çalışmalar, AUS implantasyonu olan hastaların uzun vadede idrar kontrolünü koruduklarını ve yaşam kalitelerinin yüksek kaldığını göstermektedir. [1] Ancak, AUS’un zamanla mekanik arızalanma veya enfeksiyon gibi komplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, AUS implantasyonu olan hastaların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve cihazın işleyişini takip etmeleri önemlidir.

  AUS tedavisi, idrar kaçırma sorunları yaşayan hastalar için etkili ve güvenli bir seçenek olabilir. Tedavi sonrası yaşam kalitesinde gözlemlenen önemli gelişmeler, bu işlemin hastalar için değerli bir çözüm olduğunu göstermektedir. [2]

  Artifisyel Üriner Sfinkter ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS) tedavisi hakkında hastalar ve yakınları tarafından sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları şunlardır:

  AUS ne kadar süreyle etkilidir?

  AUS, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Çalışmalar, AUS implantasyonu olan hastaların %80’inden fazlasının 5 yıl sonra bile idrar kontrolünü koruduğunu göstermektedir. [1] Ancak, AUS’un zamanla mekanik arızalanma veya enfeksiyon gibi komplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, AUS implantasyonu olan hastaların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve cihazın işleyişini takip etmeleri önemlidir.

  AUS implantasyonu sonrası ne kadar süreyle hastanede kalmam gerekir?

  AUS implantasyonu genellikle hastanede 1-2 gecelik bir konaklama gerektirir. Ancak, hastanın genel sağlık durumuna ve iyileşme sürecine bağlı olarak bu süre değişebilir.

  AUS implantasyonu sonrası ne zaman normal aktivitelerime dönebilirim?

  Çoğu hasta, AUS implantasyonundan sonraki 2-4 hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir. Ancak, ağır kaldırma ve yorucu egzersiz gibi bazı aktivitelerden kaçınmak için daha uzun bir süre gerekebilir. Doktorunuz size aktivite kısıtlamaları konusunda detaylı bilgi verecektir.

  AUS implantasyonu cinsel hayatımı etkiler mi?

  AUS implantasyonu genellikle cinsel fonksiyonlar üzerinde minimal etkiye sahiptir. Çoğu hasta işlem sonrası cinsel aktivitelerine dönebilir. Ancak, bazı hastalarda ereksiyon problemleri veya orgazm zorluğu gibi geçici sorunlar yaşanabilir.

  AUS implantasyonunun maliyeti nedir?

  AUS implantasyonunun maliyeti, hastanın sigorta durumuna, hastane ücretlerine ve cerrahın ücretine göre değişebilir. Genel olarak, AUS implantasyonu maliyetli bir işlemdir.

  AUS implantasyonu için alternatif tedavi seçenekleri nelerdir?

  AUS implantasyonu için bazı alternatif tedavi seçenekleri şunlardır:

  • Davranışsal tedaviler: Pelvik taban kas egzersizleri, mesane eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri.
  • İlaç tedavisi: Antimuskarinik ilaçlar veya duloksetin gibi ilaçlar.
  • Diğer cerrahi seçenekler: Askı ameliyatları, kolposüspansiyon veya bulking ajan enjeksiyonları.

  AUS implantasyonu hakkında daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

  AUS implantasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için bir üroloğa başvurabilirsiniz. Ayrıca, Prostat Kanseri Derneği gibi kuruluşların web sitelerinden de bilgi edinebilirsiniz. [3]

  Sonuç


  Artifisyel üriner sfinkter (AUS), erkeklerde görülen stres tipi idrar kaçırma sorunları için etkili bir çözüm sunmaktadır. Bu tedavi, özellikle prostat ameliyatı sonrası gelişen veya diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar için önemli bir alternatiftir. AUS, idrar yolu üzerine yerleştirilen özel bir cihaz ile kişinin idrar kontrolünü yeniden kazanmasını sağlar. Cihaz, manuel bir pompa ile kontrol edilerek, kullanıcının ihtiyaç duyduğu zamanlarda idrarını boşaltmasına imkan tanır.

  Artifisyel üriner sfinkter implantasyonu, yüksek başarı oranlarına sahip olup, birçok hasta için yaşam kalitesini önemli ölçüde artıran bir tedavi seçeneğidir. Ancak, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, AUS tedavisinin de bazı riskleri ve yan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, tedavi süreci, potansiyel faydalar ve riskler hakkında kapsamlı bilgi edinmek büyük önem taşır.

  Ülkemizde, Artifisyel üriner sfinkterlerin bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’nın ödeme koşulları ve tedavinin detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen hastalarımız, web sitemiz üzerinden kolayca erişebileceğiniz “Bilgi İstek Formu“nu doldurarak bizimle iletişime geçebilir. Bu form aracılığıyla tedavi süreçleri, maliyetler ve medikal gereklilikler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tedaviye karar vermeden önce, bu önemli bilgiler ışığında bir sağlık profesyoneli ile görüşmek, sürecin her aşamasında enformasyon sahibi olmanızı ve en doğru kararı vermenizi sağlayacaktır. Bu yolculukta size destek olmak için buradayız.


  Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] https://www.auanet.org/guidelines/guidelines/male-stress-urinary-incontinence-(sui)-guideline

  [2] https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/a/artificial-urinary-sphincter

  [3] https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-incontinence-adults/treatment

  Neden Rigicon® Sfinkter Protezleri


  Rigicon, global bir marka olarak ABD kökenli olup, tüm Avrupa ve dünya genelinde güvenle tercih edilen Artifisyel Üriner Sfinkter protezleri sunar. Ürünlerimiz, uluslararası CE onaylarına sahip ve SGK ile anlaşmalıdır. Ayrıca penil protezlerde 5 yıl garanti verilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında, 32 yıllık köklü tecrübemizle, her hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş çözümler geliştirmekteyiz. Tecrübeli hasta yönetim uzmanlarımız ve yüksek deneyimli cerrahlarımızla, yüz yüze iletişim ve bölge ofislerimiz aracılığıyla her zaman yanınızdayız. Rigicon olarak, size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.
  • SGK Anlaşmalı
  • 5 Yıl Garanti
  • Uluslararası CE Onaylı

  • Türkiye’nin Her Yerinde
  • 32 Yıllık Tecrübe
  • Anotominize Uygun Çözümler
  • Sfinkter Protez Danışmanlığı
  • Yüz Yüze İletişim
  • Bölge Ofisleri
  • Tecrübeli Hasta Yönetim Uzmanları
  • Yüksek Deneyimli Sfinkter Cerrahları

  Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024
  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.