Skip to main content

Ürolog Nedir? Penil Protez ve Diğer Üroloji Tedavileri

 • Ürolog Nedir? Penil Protez ve Diğer Üroloji Tedavileri Ürolog Nedir? Penil Protez ve Diğer Üroloji Tedavileri
  Sertleşme
  Sorununa Kalıcı Çözümler

  Ürolog nedir ve ne iş yapar? Erkek sağlığı ve özellikle penil protez gibi tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin. Detaylı ve güncel rehberimizle tanışın.

  Sertleşme
  Sorununa Kalıcı Çözümler

  Ürolog nedir ve ne iş yapar? Erkek sağlığı ve özellikle penil protez gibi tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin. Detaylı ve güncel rehberimizle tanışın.

  Ürolog Nedir? Penil Protez ve Diğer Üroloji Tedavileri

  Ürolog Nedir ve Ne İş Yapar?


  Üroloji, hem erkeklerin hem de kadınların üriner sistemlerini (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ve erkeklerin üreme sistemini (penis, testisler, epididim, vas deferens, prostat ve seminal veziküller) inceleyen ve bu sistemlerde meydana gelen hastalıkları inceleyen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Ürolog ise bu alanda uzmanlaşmış, tıp fakültesini bitirdikten sonra üroloji ihtisasını tamamlamış doktordur. Ürologlar, üriner sistem ve erkek üreme sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini yaparlar.

  Ürologların Sıkça Tedavi Ettiği Hastalıklar

  • İdrar yolu enfeksiyonları: Ürologlar, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarda kan görülmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisini yaparlar. [1]
  • Böbrek taşları: Böbreklerde veya idrar yollarında oluşan taşların tedavisi için ilaç tedavisi, ESWL (şok dalga ile taş kırma) veya cerrahi yöntemler uygulayabilirler.
  • Prostat büyümesi (BPH): İyi huylu prostat büyümesi olarak da bilinen BPH, ileri yaştaki erkeklerde sık görülen bir durumdur. Ürologlar, BPH tedavisinde ilaç tedavisi veya çeşitli cerrahi yöntemler önerebilirler.
  • Prostat kanseri: Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinin tanı ve tedavisinde ürologlar görev alır.
  • Mesane kanseri: Mesane kanserinin tanı ve tedavisinde ürologlar, TUR-MT (transüretral mesane tümörü rezeksiyonu) gibi cerrahi yöntemler veya ilaç tedavisi uygulayabilirler.
  • İdrar kaçırma (İnkontinans): Kadın ve erkeklerde görülebilen idrar kaçırma sorununun tedavisinde ürologlar, ilaç tedavisi, pelvik taban egzersizleri veya cerrahi yöntemler önerebilirler.
  • Erkek infertilitesi (kısırlık): Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkek faktörüne bağlı infertilitenin nedenini araştırır ve tedavi ederler.
  • Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu): Cinsel ilişki için yeterli sertleşmenin sağlanamaması veya sürdürülememesi durumunda ürologlar, ilaç tedavisi, penil enjeksiyonlar, vakum cihazları veya penil protez implantasyonu gibi tedavi seçeneklerini değerlendirirler. [2]
  • Peyronie hastalığı (penis eğriliği): Penis dokusunda plak oluşumu nedeniyle peniste eğrilik veya şekil bozukluğuna neden olan Peyronie hastalığının tedavisinde ürologlar, ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemler önerebilirler.
  • Çocuklarda ürolojik sorunlar: İnmemiş testis, hipospadias, vezikoüreteral reflü gibi çocuklarda görülen ürolojik sorunların tanı ve tedavisini de ürologlar yaparlar.

  Ürologlar Hangi İşlemleri Yapar?

  Ürologlar, yukarıda bahsedilen hastalıkların tanı ve tedavisi için çeşitli işlemler uygularlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Sistoskopi: Mesanenin içini görmek için yapılan endoskopik bir işlemdir.
  • Üreteroskopi: Üreterlerin içini görmek için yapılan endoskopik bir işlemdir.
  • Prostat biyopsisi: Prostat kanserini teşhis etmek için prostattan doku örneği alınması işlemidir.
  • TUR-MT (transüretral mesane tümörü rezeksiyonu): Mesane tümörlerinin çıkarılması için yapılan endoskopik bir işlemdir.
  • TUR-P (transüretral prostat rezeksiyonu): İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi için yapılan endoskopik bir işlemdir.
  • ESWL (şok dalga ile taş kırma): Böbrek veya idrar yollarındaki taşların parçalanması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Açık veya laparoskopik cerrahi: Daha büyük böbrek taşlarının çıkarılması, prostat kanserinin tedavisi veya diğer ürolojik sorunların tedavisi için açık veya laparoskopik cerrahi yöntemler kullanılabilir.

  Üroloji, geniş bir yelpazede hastalık ve sorunları kapsayan önemli bir tıp branşıdır. Ürologlar, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıklarını korumak için önemli bir rol oynarlar. Üriner sistem veya erkek üreme sistemi ile ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, bir üroloğa başvurarak muayene olmanız önemlidir.

  Ürolojide Sıklıkla Karşılaşılan Durumlar


  Üroloji, erkek ve kadın üreme sistemleri ve erkeklerin ürogenital sisteminin hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden tıbbi uzmanlık alanıdır. Ürologlar, böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat, testisler ve penis gibi birçok organı ilgilendiren geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına müdahale eder. Bu bölümde, ürolojide sıklıkla karşılaşılan bazı durumlar ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

  İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE)

  İYE’ler, bakterilerin idrar yoluna girerek enfeksiyona neden olduğu durumlardır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir, ancak kadınlarda daha yaygındır. Belirtileri arasında sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma, idrarın bulanık veya kötü kokulu olması, ateş, titreme ve karın ağrısı bulunur. İYE’lerin tedavisi genellikle antibiyotiklerle yapılır. [4]

  Böbrek Taşları

  Böbrek taşları, idrar yollarında oluşan sert mineral ve tuz birikintileridir. Şiddetli ağrıya, bulantıya, kusmaya, idrarda kana ve idrara çıkma güçlüğüne neden olabilirler. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL), üreteroskopi ve perkütan nefrolitotomi (PNL) bulunur. [3]

  Prostat Büyümesi

  İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), prostat bezinin yaşla birlikte büyümesi ve idrar yoluna baskı yapması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrar akışında zayıflama, idrar yapamama ve idrar sonrası mesanede doluluk hissi gibi belirtilere neden olabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, minimal invaziv prosedürler (örneğin, transüretral prostat rezeksiyonu [TURP]) ve açık prostat ameliyatı bulunur.

  Erektil Disfonksiyon (ED)

  ED, tatmin edici bir cinsel ilişki için gerekli olan penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi durumudur. Yaş, diyabet, kalp hastalığı, obezite, sigara kullanımı ve psikolojik faktörler gibi birçok nedeni olabilir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar (örneğin, PDE5 inhibitörleri), vakum ereksiyon cihazları, penil enjeksiyonlar ve penil protez implantasyonu bulunur.

  Erken Boşalma (PE)

  PE, cinsel ilişkide istenilenden daha erken boşalmanın olması durumudur. Psikolojik ve biyolojik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Tedavi seçenekleri arasında davranışsal teknikler, topikal anestezikler, ilaçlar (örneğin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri [SSRI’lar]) ve danışmanlık bulunur.

  Diğer Ürolojik Sorunlar

  Ürologların sıklıkla karşılaştığı diğer durumlar arasında şunlar bulunur:

  • Üretral darlık: Üretranın daralması sonucu idrara çıkma güçlüğü.
  • İdrar kaçırma: İstemsiz idrar kaçırma.
  • Overaktif mesane: İdrara çıkma dürtüsünün sık ve acil olması.
  • Mesane kanseri: Mesanede kötü huylu tümörlerin gelişmesi.
  • Prostat kanseri: Prostatta kötü huylu tümörlerin gelişmesi.
  • Testis kanseri: Testislerde kötü huylu tümörlerin gelişmesi.

  Penil Protez Nedir?


  Penil protez, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) tedavisinde kullanılan, cerrahi olarak penisin içerisine yerleştirilen ve sertleşmeyi sağlayan cihazlardır. Penis protezi, diğer tedavi yöntemlerinin denenmesine rağmen başarılı olunamayan veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda başvurulan etkili ve kalıcı bir çözümdür. Mutluluk çubuğu olarak da adlandırılan bu protezler, penis içerisinde bulunduğu için dışarıdan bakıldığında fark edilmez ve istenilen anda sertleşme oluşturulmasına olanak tanır.

  Penil Protez Nasıl Çalışır?

  Penil protezler, temel olarak iki farklı şekilde çalışır:

  • Tek parçalı (malleable) penil protezler: Bu protezler, sürekli olarak sert olan ve bükülebilen bir gövdeye sahiptir. Cinsel ilişki öncesinde elle dik konuma getirilen protez, ilişki sonrasında ise tekrar bükülerek eski haline getirilebilir.
  • Üç parçalı şişirilebilir penil protezler: Bu protezler, pompa, rezervuar ve silindirlerden oluşan üç parçalı bir yapıya sahiptir. Testise yerleştirilen pompanın şişirilmesi ile rezervuardaki sıvı, silindirlerin içerisine dolar ve sertleşme oluşur. Sertleşmenin sonlandırılması için ise pompada bulunan indirme tuşuna basılır ve sıvı tekrar rezervuara geri döner.

  Penil Protez Kimlere Uygundur?

  Penil protez, genellikle diğer tedavi yöntemlerinin denenmesine rağmen başarılı olunamayan veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda önerilir. Penil protez implantasyonu için uygun adaylar şunlardır:

  • İlaç tedavisinden fayda görmeyenler: Sildenafil (Viagr*a®), Tadalafil (C*ialis®) veya Vardenafil (L*evitra®) gibi ilaçlar, erektil disfonksiyonun tedavisinde sıklıkla kullanılır. Ancak bu ilaçlar bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir veya yeterli etki göstermeyebilir.
  • Penil enjeksiyon tedavisinden fayda görmeyenler: Penis içerisindeki boşluklara yapılan ilaç enjeksiyonları da sertleşme sorununa çözüm olabilir. Ancak bu yöntem de bazı kişilerde ağrı, morarma veya priapizm (uzun süren ağrılı sertleşme) gibi yan etkilere yol açabilir.
  • Vakum cihazlarından fayda görmeyenler: Vakum cihazları, penise kan akışını artırarak sertleşme oluşmasını sağlar. Ancak bu yöntem de bazı kişilerde yeterli etki göstermeyebilir veya kullanım açısından zor olabilir.
  • Kalıcı bir çözüm isteyenler: İlaçlar, enjeksiyonlar ve vakum cihazları geçici olarak sertleşme sorununu çözer. Ancak protez tedavisi, erektil disfonksiyona kalıcı bir çözüm sunduğu için birçok kişi tarafından tercih edilir.

  Penil Protez Türleri ve Özellikleri

  Penil protezlerin farklı türleri ve özellikleri vardır. Hangi protezin hastaya uygun olduğuna karar verilmesi için, üroloji doktoru tarafından detaylı bir muayene yapılır. Bu muayene sırasında hastanın anatomik yapısı, beklentileri ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurulur.

  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi

  Tek Parçalı (Malleable) Penil Protezler

  Tek parçalı protezler, sert ve bükülebilir bir gövdeye sahip olan ve sürekli olarak sertlik sağlayan protezlerdir. Cinsel ilişki öncesinde elle dik konuma getirilerek kullanılırlar. Kullanım sonrası ise tekrar bükülerek eski haline getirilebilirler. Tek parçalı protezlerin avantajları şunlardır:

  • Uygun maliyet: Diğer protez çeşitlerine göre daha ekonomiktir.
  • Uzun ömür: Mekanik bir aksam içermediği için uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.
  • Kolay kullanım: Elle kolayca dik konuma getirilebilir ve kullanımı pratiktir.
  • Düşük enfeksiyon riski: Hidrofilik kaplamaya sahip olan çeşitleri, enfeksiyon riskini azaltır.

  Tek parçalı protezlerin dezavantajları şunlardır:

  • Sürekli sertlik hissi: Bu durum bazı kişilerde rahatsızlık hissine neden olabilir.
  • Doğal görünümün olmaması: Üç parçalı protezlere göre daha az doğal bir görünüme sahiptir.

  Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protezler

  Üç parçalı protezler, pompa, rezervuar ve silindirlerden oluşan üç parçalı bir yapıya sahiptir. Testise yerleştirilen pompanın şişirilmesi ile rezervuardaki sıvı, silindirlerin içerisine dolar ve sertleşme oluşur. Sertleşmenin sonlandırılması için ise pompada bulunan indirme tuşuna basılır ve sıvı tekrar rezervuara geri döner. Üç parçalı protezlerin avantajları şunlardır:

  • Doğal görünüm: Doğal ereksiyona en yakın görünümü sağlar.
  • Konforlu kullanım: Sürekli sertlik hissi oluşturmaz ve istenildiği zaman sertleşme sonlandırılabilir.
  • Farklı boyut seçenekleri: Kişilerin anatomik ihtiyaçlarına uygun olarak farklı boy ve çapta seçenekleri vardır.
  • Düşük enfeksiyon riski: Hidrofilik kaplamaya sahip olan çeşitleri, enfeksiyon riskini azaltır.

  Üç parçalı protezlerin dezavantajları şunlardır:

  • Daha yüksek maliyet: Tek parçalı protezlere göre daha yüksek bir maliyete sahiptir.
  • Daha karmaşık kullanım: Pompa ve rezervuar mekanizmasının kullanımı, tek parçalı protezlere göre biraz daha karmaşıktır.

  Penil Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır?


  Penil protez ameliyatı, diğer adıyla mutluluk çubuğu ameliyatı, erektil disfonksiyonun (sertleşme sorunu) tedavisinde kullanılan ve penise protez yerleştirilmesini içeren bir cerrahi işlemdir. Ameliyat öncesi ve sonrası süreçler aşağıdaki gibidir:

  Ameliyat Öncesi Değerlendirme

  Penil protez ameliyatı olmaya karar vermeden önce, hastanın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme şunları içerir:

  • Tıbbi geçmiş: Hastanın daha önce geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar ve kullandığı ilaçlar öğrenilir.
  • Cinsel geçmiş: Sertleşme sorununun ne zaman başladığı, şiddeti ve daha önce hangi tedavilerin denendiği sorgulanır.
  • Fizik muayene: Penis, testisler, prostat ve diğer ürogenital organlar muayene edilir.
  • Laboratuvar testleri: Kan ve idrar testleri ile hormon seviyeleri, enfeksiyon varlığı ve diğer sağlık sorunları araştırılır.
  • Görüntüleme testleri: Penil doppler ultrasonografi ile penise giden kan akımı değerlendirilir.

  Ameliyat Süreci

  Penil protez ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılır, ancak bazı durumlarda spinal anestezi (belden uyuşturma) da tercih edilebilir. Ameliyat süresi, kullanılacak protezin çeşidine ve hastanın anatomik yapısına bağlı olarak değişir. Genel olarak, tek parçalı protez ameliyatları yaklaşık 30 dakika, üç parçalı protez ameliyatları ise yaklaşık 1 saat sürer.

  • Tek parçalı protez ameliyatı: Penis altına yapılan küçük bir kesi ile corpus cavernosum adı verilen kanallara iki adet protez yerleştirilir.
  • Üç parçalı protez ameliyatı: Penis içerisine yerleştirilen iki adet silindir protez, testise yerleştirilen pompa ve karın içerisine yerleştirilen rezervuar ile birlikte özel bir tüp sistemi ile birbirine bağlanır.

  Ameliyat Sonrası

  Ameliyattan sonra hastalar genellikle bir gece hastanede gözetim altında tutulur ve ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası dönemde şunlara dikkat edilmelidir:

  • Ağrı yönetimi: Ameliyat sonrası dönemde ağrı, şişlik ve morarma görülebilir. Bu durumda doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.
  • Enfeksiyon kontrolü: Enfeksiyon riskini azaltmak için doktorunuzun önerdiği antibiyotikleri düzenli olarak kullanın ve ameliyat bölgesini temiz tutun.
  • Cinsel aktiviteden kaçınma: Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 hafta boyunca cinsel aktiviteden kaçınılması önerilir.
  • Kontroller: Doktorunuzun önerdiği aralıklarla kontrole gidin.

  Penil Protez Sonrası İyileşme Süreci

  Penil protez ameliyatından sonra, hastaların tam iyileşme için 4-6 hafta kadar beklemeleri gerekir. Bu süre zarfında aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

  • Ağır kaldırmaktan kaçının: Ameliyat sonrası dönemde ağır kaldırmak, ameliyat bölgesinde kanama veya diğer komplikasyonlara neden olabilir.
  • Ağır egzersiz yapmayın: Ameliyat sonrası dönemde ağır egzersiz yapmak, yara iyileşmesini geciktirebilir.
  • Cinsel aktiviteden kaçının: Ameliyat sonrası dönemde cinsel aktiviteden kaçınmak, protezin yerleşmesini ve iyileşmeyi sağlar.
  • Ameliyat bölgesini temiz tutun: Ameliyat bölgesini temiz tutmak, enfeksiyon riskini azaltır.
  • Doktorunuzun önerilerine uyun: Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve önerilerine dikkat edin.

  Ürolojide Tedavilerde Yenilikler


  Üroloji alanı, son yıllarda teknolojik gelişmeler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu gelişmeler, hastaların yaşam kalitesini artırırken, tedavi başarı oranlarını da yükseltmiştir. Bu bölümde, üroloji alanındaki bazı yenilikler ele alınacaktır.

  Minimal İnvaziv Cerrahi

  Laparoskopik ve robotik cerrahi gibi minimal invaziv cerrahi teknikleri, ürolojik ameliyatlarda giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknikler, daha küçük kesilerle yapıldığı için hastaların iyileşme sürelerini kısaltır, ağrıyı azaltır ve hastanede kalış sürelerini düşürür.

  Görüntüleme Yöntemlerinde Gelişmeler

  Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, ürolojik hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde önemli rol oynar. Bu gelişmeler sayesinde hastalıklar daha erken evrelerde tespit edilebilir ve tedaviye daha erken başlanabilir.

  Yeni İlaçlar

  Erektil disfonksiyon, prostat kanseri, mesane kanseri ve idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok ürolojik hastalık için yeni ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçlar, hastaların yaşam kalitesini artırırken, tedavi başarı oranlarını da yükseltmiştir.

  Gen Tedavisi

  Gen tedavisi, ürolojik kanserlerin tedavisinde umut vadeden bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem, kanser hücrelerindeki genetik değişiklikleri hedef alarak kanser hücrelerinin ölümünü sağlar.

  Yapay Zeka (YZ)

  YZ, ürolojide giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. YZ, görüntüleme testlerini analiz etmede, hastalıkların teşhisinde ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

  Penil Protez ve Yeni Tedavi Yöntemleri

  Penil protez teknolojisi de son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Yeni nesil penil protezler, daha doğal bir görünüm ve his sunarken, kullanım kolaylığı açısından da birçok avantaja sahiptir.

  Hidrofilik Kaplama

  Hidrofilik kaplama, protezin yüzeyinde bulunan ve bakterilerin tutunmasını ve çoğalmasını engelleyen bir kaplamadır. Bu kaplama sayesinde protez ameliyatlarında enfeksiyon riski önemli ölçüde azaltılmıştır.

  Antibiyotik Emebilme Özelliği

  Bazı protez çeşitleri, antibiyotik emebilme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde, ameliyat sonrası dönemde enfeksiyon gelişmesi durumunda antibiyotik tedavisine daha hızlı ve etkili yanıt alınabilir.

  Genişleyebilme Özelliği

  Üç parçalı şişirilebilir protezlerin bazı çeşitleri, hem enine hem de boyuna genişleyebilme özelliğine sahiptir. Bu özellik, ameliyat sonrası dönemde penis boyu ile ilgili kaygıları olan hastalar için avantajlıdır.

  Dar Çaplı Protezler

  Anatomik olarak dar bir corpus cavernosum yapısına sahip olan hastalar için dar çaplı protez çeşitleri de mevcuttur.

  Üroloji Alanında Sık Sorulan Sorular

  S: Üroloji hangi hastalıklara bakar?
  C: Üroloji, idrar yolları, böbrekler, mesane, prostat, testisler ve penis gibi birçok organı ilgilendiren hastalıklara bakar.

  S: Penil protez ameliyatı ağrılı mıdır?
  C: Penil protez ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapıldığı için hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Ameliyat sonrası dönemde ise hafif ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir, ancak bu durum doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilir.

  S: Penil protez ameliyatından sonra cinsel ilişkiye ne zaman girebilirim?
  C: Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 hafta boyunca cinsel ilişkiden kaçınılması önerilir. Bu süre sonunda, doktorunuzun onayı ile cinsel ilişkiye başlayabilirsiniz.

  S: Penil protezler ne kadar süreyle kullanılabilir?
  C: Penil protezler, uzun ömürlü cihazlardır ve genellikle 10-15 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

  S: Penil protezlerin yan etkileri nelerdir?
  C: Penil protez ameliyatlarının en sık görülen yan etkisi enfeksiyondur. Ancak hidrofilik kaplama ve antibiyotik emebilme özelliği olan protezlerin kullanılması ile bu risk önemli ölçüde azaltılmıştır. Diğer olası yan etkiler arasında kanama, protez sızıntısı ve mekanik arızalar bulunur.

  S: Mutluluk çubuğu ameliyatı SGK tarafından karşılanır mı?
  C: Evet, mutluluk çubuğu ameliyatlarının önemli bir kısmı SGK tarafından ödeme kapsamındadır. Ancak SGK’nın ödeme şartlarını öğrenmek için protez firmaları ile iletişime geçmeniz gerekir.

  Sonuç


  Üroloji, erkek sağlığındaki birçok önemli tedaviyi kapsar ve özellikle penil protezler, sertleşme sorunları yaşayan hastalar için dönüştürücü çözümler sunabilir. Penil protezler, diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar için kalıcı bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bu tedavi, fonksiyonel bir iyileşme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastaların özgüvenini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Modern tıp teknolojileri sayesinde, penil protezler artık daha güvenli ve daha doğal bir his sunmakta, bu sayede erkekler, cinsel yaşamlarını yeniden kazanma şansına sahip olmaktadır.

  Penil protez ameliyatı, uzman bir ürolog tarafından planlanır ve uygulanır. Ameliyat sonrası iyileşme süreci, hastaların hızlı bir şekilde normal yaşantılarına dönüş yapmalarını sağlayacak şekilde desteklenir. Ancak, bu süreçte hastaların hekim tavsiyelerine sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, penil protezler hem fiziksel hem de psikolojik bir iyileşme sağladığı için, bu tedaviye karar vermeden önce kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

  Penil protezlerin maliyeti, birçok hasta için önemli bir konudur. Neyse ki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu tedavinin maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. SGK’nın sağladığı destek ve ödeme koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen hastalar, sağlık durumlarına ve tedavi seçeneklerine uygun en iyi çözümü bulmak için web sitemizde yer alan “Bilgi İsteme Formu“nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirler. Bu form, hastalara ve yakınlarına, tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi sunma ve en doğru tedavi yöntemini seçme konusunda rehberlik etme fırsatı tanır. Penil protez tedavisi, doğru hastalar için mükemmel sonuçlar sunabilen ve yaşam kalitesini artıran bir yöntemdir. Bu tedaviye ilişkin daha fazla bilgi ve kişisel durumunuz için en uygun çözümü öğrenmek üzere sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.


  • Op. Dr. Hüseyin Lüleci
   Üroloji Uzmanı
  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/syc-20353447

  [2] https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/erectile-dysfunction/definition-facts

  [3] https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

  [4] https://uroweb.org/guideline/urological-infections/

  [5] https://www.mutlulukcubugu.com/

  [6] https://uroweb.org/guideline/sexual-and-reproductive-health/

  Neden Rigicon® Penil Protezleri


  Rigicon, global bir marka olarak ABD kökenli olup, tüm Avrupa ve dünya genelinde güvenle tercih edilen penil protezleri sunar. Ürünlerimiz, uluslararası FDA* ve CE onaylarına sahip ve SGK ile anlaşmalıdır. Ayrıca penil protezlerde ömür boyu garanti verilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında, 32 yıllık köklü tecrübemizle, her hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş çözümler geliştirmekteyiz. Tecrübeli hasta yönetim uzmanlarımız ve yüksek deneyimli cerrahlarımızla, yüz yüze iletişim ve bölge ofislerimiz aracılığıyla her zaman yanınızdayız. Rigicon olarak, size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.
  • SGK Anlaşmalı
  • Ömür Boyu Garanti

  • Uluslararası FDA ve CE Onaylı

  • Türkiye’nin Her Yerinde
  • 32 Yıllık Tecrübe
  • Anotominize Uygun Çözümler
  • Penil Protez Danışmanlığı
  • Yüz Yüze İletişim
  • Bölge Ofisleri
  • Tecrübeli Hasta Yönetim Uzmanları
  • Yüksek Deneyimli Penil Protez Cerrahları

  *Rigi10 FDA ve CE onaylıdır. Infla10 ürünleri CE onaylıdır.

  Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024
  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  İsim(Gerekli)

  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.