Skip to main content

Sertleşme Sorunu Nasıl Çözülür: Penil Protez Seçenekleri

Sertleşme Sorunu Nasıl Çözülür: Penil Protez Seçenekleri Sertleşme Sorunu Nasıl Çözülür: Penil Protez Seçenekleri
Sertleşme Sorununa
Penil Protez

Erkeklerde sertleşme sorunu nasıl çözülür? Penil protez tedavisi ve diğer yöntemler detaylı anlatımıyla bu yazıda.

  Sertleşme Sorununa
  Penil Protez

  Erkeklerde sertleşme sorunu nasıl çözülür? Penil protez tedavisi ve diğer yöntemler detaylı anlatımıyla bu yazıda.

  Sertleşme Sorunu Nasıl Çözülür: Penil Protez Seçenekleri

  Erkeklerdeki yaygın cinsel işlev bozukluklarından biri olan sertleşme sorunu nasıl çözülür sorusunun nedene bağlı birçok yanıtı vardır. Hipertansiyon, diyabet gibi fizyolojik sağlık sorunlarından psikolojik nedenlere kadar pek çok faktör sertleşememeye neden olabilir. Sertleşme sorununun tedavisinde üroloji uzmanları ilaç tedavisi gibi birincil tedavi seçeneklerinin yanı sıra ESWT terapisi, vakumlu sertleşme cihazları, penil enjeksiyon ve mutluluk çubuğu olarak da adlandırılan penil implantlar gibi farklı tedavi seçeneklerini önerebilir.

  Sertleşme Sorununun Anlaşılması


  Sertleşme sorunu, tıp literatüründeki yaygın kullanımıyla erektil disfonksiyon, başta ileri yaş grubundaki erkekler olmak üzere her yaş grubundan erkeği etkileyebilen cinsel işlev bozukluklarından bir tanesidir. Cinsellik için gerekli olan ereksiyonun elde edilememesi veya sürdürülememesi olarak tanımlanan sertleşme problemi araştırmalara göre dünya genelinde erkeklerin yaklaşık %56,9’unu etkileyen bir problemdir. (1, 2) Erektil disfonksiyon riskinin 40 ila 70 yaş arasındaki erkeklerde %5-15 arttığını gösteren bazı çalışmalar da vardır. (3) Sertleşme sorununun nedenini belirleyebilmek ve penil protez tedavisi dahil olmak üzere hastaya uygun tedavi planı hazırlayabilmek için üroloji uzmanları öncelikle hastaları detaylı olarak değerlendirir. Bu aşamada hastanın ne kadar süredir sertleşme problemi yaşadığı, sabah sertleşmesi konusunda sorun yaşayıp yaşamadığı gibi sorularla hastaların tıbbi öyküsü alınabilir. Ek olarak uzmanlar hastada kronik bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayabilmek için bazı tetkiklerden yardım alabilir. Bunun yanı sıra penisi inceleyebilmek için ultrason gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. (1)

  Sertleşme Sorununun Yaygın Nedenleri

  Sertleşme sorunu fizyolojik ve/veya psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Araştırmalara göre koroner arter hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklar erektil disfonksiyonun başlıca nedenleri arasındadır. Çeşitli çalışmalara göre koroner arter hastalığı bulunan erkeklerin yaklaşık olarak %50’sinde sertleşme sorununa rastlanmaktadır. (4) Bunun yanı sıra başlıca sertleşme sorunu nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: (4)

  • Hipertansiyon,
  • Hiperlipidemi yani kolesterol yüksekliği,
  • Diyabet (şeker hastalığı),
  • Obezite,
  • Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı alışkanlıklar,
  • Anksiyete, depresyon gibi psikolojik sağlık sorunları.

  Sayılanlara ek olarak kullanılan bazı reçeteli ilaçlar veya radyoterapi gibi kanser tedavileri de erkeklerde sertleşme sorununa neden olabilir. (4)

  Tedavi Yöntemleri ve Etkinlikleri


  Sertleşme sorunu tedavisi için öncelikle sorunun altında yatan sebebin iyi belirlenmesi önemlidir. Sertleşme sorununun nedeninin diyabet, hipertansiyon gibi herhangi bir sağlık problemi olan durumlarda o sağlık sorununun tedavisi için hastalar diğer branşlara yönlendirilebilir. Bazı durumlarda altta yatan sağlık sorununun kontrol altına alınması ile sertleşme sorunu çözülebilir. Ek olarak sertleşme sorunu tedavisinde uzmanların başvurdukarı başlıca tedavi seçenekleri şu şekilde sıralanabilir: (1)

  • Yaşam tarzında değişikliği,
  • İlaç tedavisi,
  • Penil enjeksiyon,
  • ESWT yani şok dalga terapisi,
  • Vakumlu sertleşme cihazı,
  • Penil implant tedavisi.

  Sertleşme sorununun tedavisinde ilaç tedavisi, penil enjeksiyon gibi tedavi yöntemlerinden olumlu sonuç alınamayan durumlarda penis protezi tedavisi soruna kalıcı çözüm sunabilir (5).

  Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve İlaç Tedavisi

  Erektil disfonksiyonun gelişiminde sedanter yaşam tarzı (hareketsiz) ve obezite gibi faktörler önemli rol oynayabilir. Bu nedenle uzmanlar sertleşme sorunu tanısı alan hastalara öncelikle düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara gibi sağlığa zararlı alışkanlıkları terk etmek gibi bazı yaşam tarzı değişikliği önerilerinde bulunabilir. Bunun yanı sıra sertleşme sorunu tedavisinde birinci basamak tedavi olarak uzmanlar ilaç tedavisinden faydalanabilir. Sertleşme sorununun nedenlerinin başında penise giden kan akışının herhangi bir sebeple az olması gelir. (1) İlaç tedavisinde uzmanlar tarafından reçete edilen ilaçlar penis damarlarındaki kasların gevşemesine yardımcı olarak penise giden kan akışını artırabilir (5). Ancak yaşam tarzı değişiklikleri ve/veya ilaç tedavisinden her zaman olumlu sonuç alınamayabilir. Bu durumda penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakumlu sertleşme cihazı ve penil protez gibi diğer tedavi seçeneklerine başvurulabilir.

  Vakum Cihazları ve ESWT Terapisi

  Silindir şeklinde bir cihaz olan vakum cihazlarında bir adet daraltıcı halka, elle veya elektronik olarak şişirilebilen pompa bulunur. Tedavi sırasında ereksiyonu sağlayabilmek için silindir penise yerleştirildikten sonra pompa yardımıyla vakum oluşturacak şekilde silindirin içerisindeki hava dışarı çıkarılır. Bunun neticesinde penise kan dolmaya başlar ve cinsel ilişki için gerekli olan ereksiyon sağlanabilir. Ancak ereksiyon elde edildikten sonra ereksiyonu sürdürebilmek için cihazın parçalarından olan halkanın penisin tabanına yerleştirilmesi gerekir. (1, 6) Sertleşme sorunu tedavisinde vakumlu sertleşme cihazına ek olarak üroloji uzmanlarının başvurdukları bir diğer tedavi prosedürü de ESWT yani şok dalga terapisidir. Henüz araştırma aşamasında olan ve erektil disfonksiyon için standart bir tedavi prosedürü olmayan ESWT terapisi çok düşük yoğunluklu odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklarla penise verilmesi prensibine dayanır. (6) Sertleşme sorunu tedavisinde bahsedilen bu tedavi seçeneklerinden olumlu sonuç alınamayan durumlarda mutluluk çubuğu olarak da adlandırılan penil implantları soruna kalıcı çözüm sunabilir. (4)

  Penil Protez Tedavisine Giriş


  Penil protezler cerrahi dışı tedavi seçeneklerinden olumlu sonuç alınamayan durumlarda sertleşmeyi elde edebilmek için penise yerleştirilen implantlardır. Bu implantlar erektil disfonksiyon veya erektil disfonksiyona neden olabilen penis eğriliği olarak da bilinen Peyronie hastalığı gibi sağlık sorunlarında cinsel ilişki için gerekli olan ereksiyonun sağlanmasına yardımcı olabilir. (6)

  Penil Protez Çeşitleri ve Karşılaştırılması

  Günümüzde üroloji uzmanları tarafından hastalara önerilen tek parçalı (malleable), 2 parçalı ve 3 parçalı şişirilebilir implantlar gibi çeşitli implant çeşitleri vardır. Penil protez çeşitleri steril bir ortamda cerrahi olarak alanında uzman bir ürolog tarafından gerçekleştirilir. Tek parçalı protezlerde hastanın eliyle penisi dik konuma getirmesine yardımcı olan bükülebilir bir adet silindir bulunurken 3 parçalı şişirilebilir implantlar bükülebilir bir adet silindir, silindiri şişirmeye ve söndürmeye yardımcı olan bir adet pompa ve içerisinde sıvı bulunan bir adet rezervuardan oluşur. Tek parçalı implantlarda rezervuar bulunmadığından ilişki sonrasında peniste bir miktar sertlik kalması normaldir. Bir diğer ifadeyle 3 parçalı şişirilebilir implantlar tek parçalı (malleable) implantlara kıyasla daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Tedavi sürecinde penil implantlardan hangisinin kullanılacağına hastanın genel sağlık durumu ve hastanın tercihine göre uzmanlar ve hastalar birlikte karar verebilir. (7)

  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi

  Penil Protezin Uygulanma Süreci ve Beklenen Sonuçlar

  Penis protezi operasyonları ameliyathane ortamında genel anestezi yardımıyla gerçekleştirilir. Operasyona başlamadan önce hasta genel anestezinin etkisi altındayken alanında uzman bir ürolog tarafından idrarı boşaltabilmek için penisten girilerek mesaneye kateter yerleştirilir. Ardından peniste sertleşmeden sorumlu dokuların bulunduğu kısma silindir yerleştirilir. 3 parçalı şişirilebilir implant operasyonlarında ise tek parçalı (malleable) implantlardan farklı olarak testis içerisine silindiri şişirmeye yardımcı olan bir adet pompa ve karın içerisine ise içerisinde sıvı bulunan rezervuar yerleştirilir. Rezervuar sayesinde implantın kullanımı bittiğinde sıvı rezervuara geri döner ve penis doğal görünümüne en yakın görünüme kavuşabilir. (1, 7)

  Penil Protez Tedavisinin Avantajları ve Mümkün Riskler


  Penil implant tedavisinin başlıca avantajı sertleşmenin elde edilmesi ve sürdürülebilmesidir. Mutluluk çubuğu tedavisinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (1)

  • Alanında uzman bir doktor tarafından steril bir ortamda gerçekleştirilen operasyonların komplikasyon riski düşüktür.
  • Sağlık teknolojisi alanında yaşanan olumlu gelişmelerin de yardımıyla implantlar 20 yıla kadar kullanılabilir.
  • Operasyon sonrasında hastalar genellikle aynı gün içerisinde taburcu edilebilir.
  • Şişirilebilir implantlar dışarıdan bakıldığında genellikle fark edilmez.

  Sayılanların yanı sıra penil protez tedavisi cerrahi bir tedavi prosedürü olduğundan diğer cerrahi tedavilerde olduğu gibi operasyona bağlı bazı komplikasyonlar görülme riski vardır.

  Sertleşme Sorununun Kalıcı Çözümü ve Penil Protez


  Sertleşme sorununun tedavisinde ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakumlu sertleşme cihazı gibi çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Tedavide uzmanlar öncelikle birinci basamak tedavi yöntemlerini tercih edebilir. Ancak bu tedavi yöntemlerinden etkili bir sonuç alınamadığı durumlar da söz konusudur. Bu durumda operasyonla penise yerleştirilen protezler sertleşme sorununa kalıcı çözüm sunar. (1)

  Penil Protez Sonrası Yaşam ve Son Düşünceler

  Penil implant operasyonlarından sonra hastalar genellikle aynı gün içerisinde veya bir gün sonra taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında 4-6 hafta boyunca ağır kaldırmaktan, ağır egzersizler yapmaktan ve bisiklete binmek gibi aktivitelerden uzak durulması önerilir. Bununla birlikte doktorlar tarafından aksi belirtilmedikçe operasyondan yaklaşık 4 hafta sonra hastalar cinsel hayatlarına geri dönebilir. Yapılan çalışmalara bakıldığında mutluluk çubuğu operasyonları geçiren hastaların %90’ından fazlası implantlardan memnundur.

  Penil protez ameliyatlarının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Penil implant operasyonları ve SGK‘nun kısmi ödeme şartları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz “Bilgi İsteme Formu” aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10035-erectile-dysfunction
  [2] https://www.emro.who.int/emhj-volume-17/volume-17-issue-7/article6.html
  [3] https://www.healthline.com/health/how-common-is-ed#prevalence
  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562253/
  [5] https://patients.uroweb.org/tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/02/Final_Erectile-Dysfunction_TR-3.pdf
  [6] https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10054-surgical-penile-implants
  [7] http://www.rigicon.com/homepage/

  Neden Rigicon® Penil Protezleri


  Rigicon, global bir marka olarak ABD kökenli olup, tüm Avrupa ve dünya genelinde güvenle tercih edilen penil protezleri sunar. Ürünlerimiz, uluslararası FDA* ve CE onaylarına sahip ve SGK ile anlaşmalıdır. Ayrıca penil protezlerde ömür boyu garanti verilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında, 32 yıllık köklü tecrübemizle, her hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş çözümler geliştirmekteyiz. Tecrübeli hasta yönetim uzmanlarımız ve yüksek deneyimli cerrahlarımızla, yüz yüze iletişim ve bölge ofislerimiz aracılığıyla her zaman yanınızdayız. Rigicon olarak, size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.
  • SGK Anlaşmalı
  • Ömür Boyu Garanti

  • Uluslararası FDA ve CE Onaylı

  • Türkiye’nin Her Yerinde
  • 32 Yıllık Tecrübe
  • Anotominize Uygun Çözümler
  • Penil Protez Danışmanlığı
  • Yüz Yüze İletişim
  • Bölge Ofisleri
  • Tecrübeli Hasta Yönetim Uzmanları
  • Yüksek Deneyimli Penil Protez Cerrahları

  *Rigi10 FDA ve CE onaylıdır. Infla10 ürünleri CE onaylıdır.

  Yayın Tarihi: 19 Mart 2024
  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.