Skip to main content

Peniste Sertleşme Sorunu ve Penil Protez Çözümleri

Peniste Sertleşme Sorunu ve Penil Protez Çözümleri Peniste Sertleşme Sorunu ve Penil Protez Çözümleri
Sertleşme Sorununa
Tıbbi Çözümler

Peniste sertleşme sorunu yaşayan erkekler için penil protez tedavi seçenekleri ve etkileri detaylıca açıklanıyor.

  Sertleşme Sorununa
  Tıbbi Çözümler

  Peniste sertleşme sorunu yaşayan erkekler için penil protez tedavi seçenekleri ve etkileri detaylıca açıklanıyor.

  Peniste Sertleşme Sorunu ve Penil Protez Çözümleri

  Erektil Disfonksiyon Nedir ve ve Tedavi Çözümleri


  Erektil disfonksiyon, halk tarafından bilinen şekli ile peniste sertleşme sorunu, erkeklerin sıklıkla karşılaştığı bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Sertleşme sorunu kısaca cinsel ilişkiye girecek kadar uzun süren ereksiyonunun sağlanamaması veya sürdürülememesi durumu şeklinde tanımlanabilir. Kan damarlarını etkileyen sağlık sorunları, nörolojik problemler, psikolojik durumlar ve yaralanmalar dahil olmak üzere birçok neden sertleşme sorununa neden olabilir. Sertleşmeye engel olabilen bu faktörlerin giderilmesi erektil disfonksiyon tedavisi konusunda fayda sağlayabilir. Peniste gelişen sertleşme sorunlarına yönelik çok basamaklı tedavi prosedürleri sıra ile uygulanır. İlk aşamada başvurulan yaşam tarzı değişiklikleri ve oral yolla kullanılan ilaçlar birinci basamak tedavileri arasında bulunur. Bu tedavilerin uygulanamadığı veya uygulansa bile yetersiz kaldığı durumlarda penil enjeksiyon, ESWT terapisi ve vakum cihazlarının yer aldığı ikinci basamak tedavileri tercih edilebilir. Tüm bu yöntem ve uygulamalar ile istenen performans elde edilemezse son basamak tedavisi olan mutluluk çubuğu, diğer bir deyiş ile penil protez tedavileri uygulanarak kalıcı çözüm sağlanabilir.

  Peniste Sertleşme Sorununun Genel Bakışı


  Peniste gelişen sertleşme sorunu tatmin edici cinsel performans için yeterli ereksiyonunun sağlanamaması veya sürdürülememesi durumu şeklinde tanımlanabilir. Bu durumun tıbbi karşılığı erektil disfonksiyon şeklindedir. Kişinin cinsel sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen klinik bir sorundur. Başlıca risk faktörleri kalp ve damar hastalıkları, aşırı kilo ve obezite, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı, kolesterol yüksekliği şeklinde sıralanabilir. Erektil disfonksiyon tanısı bir üroloji uzmanı tarafından yapılan klinik değerlendirme ve çeşitli testler doğrultusunda konulur. Erkeklerde dünya genelinde prevalansı yüksek bir cinsel işlev bozukluğu olduğu söylenebilir. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde 40’lı yaşlarda %17 oranında, 70 ve üzeri yaşlarda ise %83 oranında karşılaşılan bir sorunudur 1. Ayrıca yine Türkiye’de düzenlenen bir derlemeye göre 2025 yılına kadar 5 milyonu aşkın erektil disfonksiyon hastası olabileceği tahmin edilmektedir 1.

  Sertleşme Sorununun Temel Nedenleri

  Sertleşme sorunu erkeklerin özellikle yaş aldıkça ve diğer sağlık sorunları geliştikçe karşılaştığı bir problemdir. Vasküler erektil disfonksiyon, nörojenik erektil disfonksiyon, hormonal erektil disfonksiyon ve psikolojik erektil disfonksiyon olmak üzere dört ana kategori altında değerlendirilebilir. Vasküler erektil disfonksiyon penise kan gönderen damarları etkileyen nedenleri içerir ve en sık karşılaşılan erektil disfonksiyon türüdür. Nörojenik ED ise ereksiyon sağlamak için gerekli sinyallerin beyin ve penis arasında iletilmesini engelleyen felç, travma, multiple skleroz ve pelvik cerrahi gibi nörolojik nedenler ile gelişir. Hormonal ED, testosteron eksikliği ya da bazı vakalarda tiroid sorunlarının sonucu ortaya çıkar. Son olarak psikolojik ED kişinin mental sağlığını olumsuz etkileyen düşünce, duygu ve davranışlar nedeni ile gelişir. Sertleşme sorununun temel nedenleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Diyabet ve diyabet ile ilişkili nöropati,
  • Hipertansiyon,
  • Hiperlipidemi,
  • Kardiyovasküler hastalıklar,
  • Kronik böbrek hastalıkları,
  • Ateroskleroz,
  • Peyronie hastalığı,
  • Testosteron eksikliği,
  • Felç,
  • Epilepsi,
  • Parkinson hastalığı,
  • Peyronie hastalığı,
  • Penis ve çevresinde gelişen yaralanmalar,
  • Penis kırıkları,
  • Pelvis kemiklerinde gelişen yaralanma ve kırıklar,
  • Mesane, prostat ve omurilik yaralanmaları,
  • Prostat, kolon ve mesane kanseri ameliyatları gibi pelvik ameliyatlar,
  • Radyasyon tedavisi,
  • Bazı ilaçlar,
  • Uyku bozuklukları,
  • Alkol, sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketilmesi,
  • 40 yaş ve üzerinde olmak,
  • Fiziksel aktivitenin kısıtlı olması,
  • Depresyon, endişe, stres, özgüven eksikliği ve cinsel ilişki korkusu.

  Sertleşme Sorunu İçin Tedavi Yöntemleri


  Sertleşme sorununun tedavi edilebilmesi için öncelikle teşhis edilmesi gereklidir ve teşhis için çoğu zaman fiziksel muayene yeterli olabilir. Ancak doktorlar kronik bir sağlık sorunundan veya altta yatan bir tetikleyiciden şüphelendiği durumlarda daha ileri tetkikler talep edebilir. Bu tetkikler kan ve idrar testleri, ultrason, fiziksel ve psikolojik sınavlar şeklinde sıralanabilir. Bu tetkikler aracılığıyla doktorlar erektil disfonksiyona neden olabilecek ya da durumu kötüleştirebilecek herhangi bir sağlık durumunun olup olmadığını teşhis eder. Ardından hastaların gerekli tedaviyi alınması için ilgili branşlara yönlendirilmesini sağlar.

  Erektil disfonksiyonun şiddetine ve altta yatan sağlık sorunlarına bağlı olarak çeşitli tedaviler uygulanabilir. Doktorlar hastalarına tedavi yöntemlerinin tamamı hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yaparak tedavilerin risk ve faydalarını açıklar. Uygulanan tedaviler sırasıyla ağızdan alınan fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri, penis içine yapılan enjeksiyonlar, noninvaziv bir tedavi olan ve ses dalgalarının kullanıldığı ESWT terapileri, penis pompaları olarak bilinen vakum cihazları ve invaziv bir girişim olan penis protezleri şeklinde sıralanabilir.

  İlaç Tedavisinden Vakum Cihazlarına Kadar Çeşitli Seçenekler

  Penis sertleşmesi sorunlarında ilk başvurulan tedavi prosedürü oral yolla kullanılan fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü ilaçlardır. Bu ilaçların etken maddeleri sildenafil, tadalafil, vardenafil ve avanafil şeklinde sıralanabilir. PDE5 inhibitörü bu ilaçlar vücudun ürettiği, penis kaslarını gevşetici etkisi bulunan ve doğal bir kimyasal olan nitrik oksidin etkilerini arttırır. Nitrik oksit kan akışının artmasını ve cinsel uyarılma ile birlikte gelişen ereksiyonun gerçekleşmesini sağlar. Bu ilaçların kullanılması ereksiyonun kendiliğinden gelişmesine neden olmaz, ereksiyonun gelişmesi için cinsel uyarıya ihtiyaç vardır. Oral yolla alınan bu ilaçlar heyecan yaratmaz ve normal ereksiyon yaşayan kişilerin bu ilaçları kullanması tavsiye edilmez.

  İlaç tedavileri hasta için yeterli veya uygun değilse ikinci ve üçüncü basamak tedavilerine başvurulabilir. Vakum cihazları ikinci basamak tedavileri arasında bulunur ve penis pompaları olarak da bilinir. Elle veya pille çalıştırılabilen pompa çeşitlerine sahip içi boş tüplerdir. Bu tüpler penis üzerine yerleştirilir, pompa tüpün içindeki havayı emmek için kullanılır ve bu şekilde kanı penise çeken bir vakum oluşturulur. Ereksiyona ulaşıldıktan sonra vakum cihazı çıkarılır. Vakum cihazı ile elde edilen ereksiyon genellikle cinsel birlikteliğin sonuna kadar devam eder.

  ESWT Terapisi ve Etkinliği

  Vücudun dışından uygulanan düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (ESWT) sertleşme sorunu yaşayan erkekleri tedavi etmek amacıyla tercih edilebilen ikinci basamak bir tedavidir. Diğer tedavi seçeneklerinin tercih edilemediği veya diğer tedavilerden fayda görülmediği durumlarda tercih edilebilir. Şok dalgaları vücudun belli bir bölgesine odaklanarak zarar vermeden enerji taşıyan ses dalgalarını ortaya çıkarır. Hedef bölgede mekanik stres ve mikro travma oluşturarak iyileşme sürecini uyarabilir. Erektil disfonksiyon tedavisi amacıyla uygulanan ESWT terapisi şok dalgalarını üreten cihaz ile penis üzerine uygulanır ve anestezik bir işlem gerektirmez. Cihazın probu bir jel kullanılarak penisin çeşitli bölgelerine şok dalgaları gönderir. Beş farklı bölgeye birkaç dakikalık süreler ile 500 şok dalgası aktarılır. Bu şekilde her terapi seansı 20 dakika kadar sürer. ESWT terapisi hafif ve orta derecede erektil disfonksiyon sorunu yaşayan kişilerde daha etkilidir3.

  Penil Protez Tedavisine Derinlemesine Bakış

  Penil protez tedavisi çeşitli nedenler ile gerçekleşen sertleşme sorunlarına yönelik başvurulan ve kesin tedavi sağlayan üçüncü basamak tedavisidir. Bu tedavi prosedürü implantların penisin her iki tarafına cerrahi girişim ile yerleştirilmesini içerir. Birinci ve ikinci basamak tedavi prosedürlerini denemeden önce penil protez tedavisi genellikle önerilmez. Diğer tedavi yöntemlerinin denenmesi ve başarısız olması ya da çeşitli nedenlerle uygulanamaması durumunda başvurulan bu tedavi yöntemi yüksek hasta ve partner memnuniyetine sahiptir.

   

  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Üç Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi
  Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi

  Penil Protez Türleri ve Uygulanma Yöntemleri

  Penil protez istemi ile birlikte uzman hekim görüşüne başvuran hastaların bu tedaviye uygunluğu değerlendirilir. Diğer tedavi yöntemlerinin uygulandığından ve istenen faydayı sağlamadığından emin olunur. Ardından hasta ve partnerine penil protez çeşitleri, ameliyat süreci, avantajları, olası komplikasyonları, kullanım detayları ve iyileşme süreci hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapılır. Penil protez ameliyatı genel anestezi altında gerçekleşir, hasta ameliyata alınmadan önce genel sağlığı, ilaç alerjileri ve geçmiş operasyon öyküsü değerlendirilir. Herhangi bir engel görülmediği takdirde hastanın acı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapılarak cerrahi girişime başlanır. Penisin çeşitli bölgelerine atılan kesiler ile normal ereksiyon sırasında kan ile dolan ve sertleşmeyi sağlayan korpus kavernoza isimli iki adet içi boş odaya implantlar yerleştirilir. Bu implantlar ameliyat öncesinde hastanın vücut ölçülerine göre özelleştirilmiştir. İki parçalı bir cihaz yerleştirilecek ise skrotum içerisine bir adet pompa ve valf, üç parçalı bir protez yerleştirilecek ise bunlara ek olarak karın duvarının üstüne veya altına bir rezervuar yerleştirilir. Protezlerin tamamı yerleştirildikten sonra cerrah kesileri dikerek ameliyatı sonlandırır. Tüm bu işlemler 45 dakika ile bir saat arasında sürer. Penil protez türleri şu şekildedir:

  • Tek Parçalı (Malleable) Mutluluk Çubuğu
  • Şişirilebilir İki Parçalı Mutluluk Çubuğu
  • Şişirilebilir Üç Parçalı Mutluluk Çubuğu

  Tek Parçalı ve İki Parçalı Penil Protezlerinin Karşılaştırılması

  Tek parçalı penil protezler oldukça sağlamdır, bükülebilir olmaları sınırlı zihinsel ve el becerisine sahip olan hastalar için kullanım kolaylığı sunar. Parça sayısının az olması nedeniyle arıza olasılığı düşüktür. Bu penil protezler düşük maliyetlidir. Kullanılmadığında saklanabilir olmaları dışarıdan fark edilmelerini önler. Tek parçalı olmaları nedeniyle ameliyat süresi nispeten daha kısadır. İki parçalı penil protezler ise rezervuar içermemektedir. Bu nedenle enine-boyuna genişleme sağlamaz. Yalnızca penil implantın genişliği kadar bir genişleme sağlar. İki parçalı protezler söndüğünde kısmi bir gevşeklik sağlar. İki parçalı penil protezler tek parçalı olanlara kıyasla daha karmaşık bir mekanik yapıya sahiptir. Ancak bu penil protezlerin tercih edilebilirliği üç parçalı olanlara kıyasla daha düşüktür, çünkü üç parçalı olanlara kıyasla cinsel ilişki sırasında daha az sertlik sağlar. Üç parçalı penil protezler ise sıklıkla tercih edilmektedir. Silindirler, rezervuar ve pompa olmak üzere üç parçadan oluşurlar. Rezervuarlar içerisinde sıvı depolayan bir yapıdır. Doğala oldukça yakın bir ereksiyon ve kullanım kolaylığı sağlarlar. Bu nedenle memnuniyet oranı oldukça yüksektir.

  Penil Protez Tedavisinin Avantajları ve Potansiyel Riskleri


  Penil protez tedavisi erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığı gibi hastaların cinsel yaşamlarını son derece olumsuz etkileyen durumların kesin tedavisi amacıyla uygulanır. Erkeklerin yeterli ereksiyona ulaşmasını sağlarken cinsel istek üzerinde herhangi bir artış sağlamaz. Her cerrahi girişimde olduğu gibi penil protez tedavisinde de bazı riskler söz konusudur. Ancak çoğunlukla güvenilir bir yöntem olarak kabul edilir. Potansiyel riskler arasında en sık karşılaşılan enfeksiyon sorunudur. Penis protezi sonrasında gelişen enfeksiyonlar genellikle ilk üç ay içerisinde gelişir, antibiyotik benzeri ilaçlarla tedavi edilemeyen enfeksiyonları tedavi etmek için protezlerin çıkarılması gerekli olabilir.

  Penil Protezin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkileri

  Penil protezler erektil fonksiyon bozukluklarının kesin tedavisi olarak kabul edilebilir. Erektil disfonksiyon hastalarının penil protez tedavilerine yönelik memnuniyet oranı oldukça yüksektir. Enfeksiyon ve protez arızaları gibi istenmeyen durumların gelişme riski düşüktür. İlaç tedavileri gibi sürekli kullanım gerektirmez. Hasta bir kere ameliyat olduktan sonra yıllar boyunca bu protezleri kullanabilir. Penil protezler kişinin boşalma ve cinsel istek gibi üreme fonksiyonlarını ya da idrara çıkma işlevlerini olumsuz etkilemez.

  Penil Protez Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi


  Sertleşme sorunları hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Erkeğin cinsel performansını ve özgüvenini olumsuz yönde etkiler, partneri ile arasındaki iletişimin zayıflamasına, stres ve endişe yaşanmasına neden olabilir. Depresyon, anksiyete ve stres gibi istenmeyen psikolojik durumlara neden olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum günlük aktivitelerde güçlük yaşanmasına neden olabilir. Penil protezler sertleşme sorunlarını ve dolaylı olarak neden olduğu tüm bu olumsuz etkileri giderme konusunda fayda sağlar.

  Penil Protez Tedavisi Sonrası Beklentiler ve Sonuçlar

  Penil protez tedavisinin ardından ağrıyı hafifletmek amacıyla bir süre boyunca ağrı kesici ve antibiyotik ilaçlar alınması gerekli olabilir. Şiddetli ağrı birkaç gün hafif ağrı ise birkaç hafta boyunca devam edebilir. Hastaların 4-6 hafta kadar ağır fiziksel aktivitelerden ve cinsel birliktelikten kaçınması tavsiye edilir 2. Penil protez tedavisinden önce cerrah ile yapılan görüşmelerde hasta beklentilerini açıkça söylemeleri ve aklındaki sorulara yanıt almalıdır. Bu görüşmelerde olabildiğince açık olarak tedavi sonrasında beklenmeyen bir sonuç ile karşılaşma ihtimalini önler.

  Erkeklerin sık karşılaştığı cinsel fonksiyon bozuklukları arasında bulunan sertleşme sorunun kesin tedavisi penil protezler ile sağlanabilir. Penil protez tedavisinin size uygunluğu, avantaj ve dezavantajları hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için bir ürolog hekim ile görüşebilirsiniz. Penil protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödeme şartları ve penil protez tedavisinin detayları için “Bilgi İsteme Formu” vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_24_3_167_171.pdf
  [2] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/penile-implants/about/pac-20384916
  [3] https://androloji.org.tr/androlojiDATA/Document/511201816055-27B.pdf
  [4] https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10035-erectile-dysfunction
  [5] https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_19_4_117_122.pdf
  [6] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/diagnosis-treatment/drc-20355782
  [7] https://www.medicalnewstoday.com/articles/5702
  [8] https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction
  [9] https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/understanding-erectile-dysfunction-basics

  Neden Rigicon® Penil Protezleri


  Rigicon, global bir marka olarak ABD kökenli olup, tüm Avrupa ve dünya genelinde güvenle tercih edilen penil protezleri sunar. Ürünlerimiz, uluslararası FDA* ve CE onaylarına sahip ve SGK ile anlaşmalıdır. Ayrıca penil protezlerde ömür boyu garanti verilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında, 32 yıllık köklü tecrübemizle, her hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş çözümler geliştirmekteyiz. Tecrübeli hasta yönetim uzmanlarımız ve yüksek deneyimli cerrahlarımızla, yüz yüze iletişim ve bölge ofislerimiz aracılığıyla her zaman yanınızdayız. Rigicon olarak, size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.
  • SGK Anlaşmalı
  • Ömür Boyu Garanti

  • Uluslararası FDA ve CE Onaylı

  • Türkiye’nin Her Yerinde
  • 32 Yıllık Tecrübe
  • Anotominize Uygun Çözümler
  • Penil Protez Danışmanlığı
  • Yüz Yüze İletişim
  • Bölge Ofisleri
  • Tecrübeli Hasta Yönetim Uzmanları
  • Yüksek Deneyimli Penil Protez Cerrahları

  *Rigi10 FDA ve CE onaylıdır. Infla10 ürünleri CE onaylıdır.

  Yayın Tarihi: 6 Mart 2024
  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.