Skip to main content

Erkeklerde Penis Neden Kalkmaz? Penil Protez Tedavi Seçenekleri

 • Erkeklerde Penis Neden Kalkmaz? Penil Protez Tedavi Seçenekleri Erkeklerde Penis Neden Kalkmaz? Penil Protez Tedavi Seçenekleri
  Sertleşme Sorunu
  Kalıcı Çözümleri

  Erkeklerde yaşanan ‘penis neden kalkmaz’ sorusuna detaylı yanıtlar ve penil protez tedavi seçenekleri. Erektil disfonksiyon hakkında her şey bu makalede.

  Sertleşme Sorunu
  Kalıcı Çözümleri

  Erkeklerde yaşanan ‘penis neden kalkmaz’ sorusuna detaylı yanıtlar ve penil protez tedavi seçenekleri. Erektil disfonksiyon hakkında her şey bu makalede.

  Erkeklerde Penis Neden Kalkmaz? Penil Protez Tedavi Seçenekleri

  Penis Neden Kalkmaz? Temel Nedenler Üzerine Bir İnceleme


  Erektil disfonksiyon (ED), erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun en yaygın formlarından biridir ve birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Bu faktörler arasında hormonal düzensizlikler, psikolojik faktörler, nörolojik koşullar ve dolaşım problemleri yer alır. Bu metinde, hormonal düzensizlikler ve psikolojik faktörlerin erektil disfonksiyon üzerindeki etkileri incelenecektir.

  Hormonal Düzensizlikler ve Etkileri

  Hormonlar, insan vücudundaki birçok işlevi düzenler ve seksüel fonksiyonlar da bunlardan muaf değildir. Testosteron, erkek cinsiyet hormonu, libido, ereksiyon kapasitesi ve cinsel arzuyu doğrudan etkiler. Hormonal dengesizlikler, özellikle testosteron seviyelerindeki azalma, erektil disfonksiyona neden olabilir. Ayrıca, tiroid hormonları, prolaktin ve kortizol gibi diğer hormonlar da cinsel sağlık üzerinde önemli etkilere sahiptir.

  Testosteron düzeylerindeki düşüş, yaşlanma, hipogonadizm, obezite, diyabet ve bazı kronik hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu durum, libidoda azalma, erektil disfonksiyon ve genel olarak azalmış cinsel performans ile kendini gösterebilir. Hormonal düzensizliklerin tanısı, kapsamlı bir fiziksel muayene, tıbbi geçmiş ve kan testleri ile konulabilir ve uygun tedavi planı, genellikle hormon replasman terapisi veya ilgili altta yatan durumun tedavisi şeklinde uygulanabilir1.

  Psikolojik Faktörlerin Rolü

  Erektil disfonksiyonun gelişiminde psikolojik faktörler de önemli bir yer tutar. Stres, anksiyete, depresyon ve düşük özsaygı gibi durumlar, erkeklerde cinsel isteğin azalmasına ve ED’ye yol açabilir. Cinsel performans endişesi, cinsel deneyimlerden kaçınmaya, ilişkilerde gerginliğe ve dolayısıyla ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğinin azalmasına sebep olabilir.

  Psikolojik faktörler genellikle bireysel veya çift terapisi yoluyla ele alınabilir. Bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi ve çift danışmanlığı, bu durumdan etkilenen erkeklere ve partnerlerine yardımcı olabilir. Bu terapiler, negatif düşünceleri ve inançları sorgulamaya, cinsel anksiyeteyi azaltmaya ve cinsel ilişkiyle ilgili olumlu deneyimleri artırmaya yönelik stratejiler sunar2.

  Penis Kalkmama Sorununun Sağlık Üzerindeki Etkileri


  Erektil disfonksiyon (ED), yani penisin sertleşememe sorunu, genellikle ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Sadece cinsel yaşamı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda altta yatan ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir.

  Kalp Hastalıkları ile Olan İlişkisi

  Erektil disfonksiyon ve kalp hastalıkları arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmalar, ED’nin koroner arter hastalığı, ateroskleroz ve diğer kardiyovasküler hastalıklar için bir uyarı işareti olabileceğini göstermektedir. Bu ilişkinin nedeni, her iki durumun da genellikle vasküler disfonksiyonla ilişkili olmasıdır. Penisin sertleşmesi, yeterli kan akışına bağlıdır. Dolayısıyla, vasküler sorunlar ED’ye yol açabilir ve bu da genellikle kalp hastalıklarının bir göstergesi olarak kabul edilir.

  Kardiyovasküler hastalığı olan erkeklerde ED görülme oranı daha yüksektir ve ED olan erkeklerde gelecekte kalp hastalığı geliştirme riski daha fazladır. Bu nedenle, ED yaşayan erkeklerin kardiyovasküler değerlendirme yaptırmaları ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak bu riski azaltmaları önerilmektedir. Bu bağlamda, ED, erken teşhis için bir fırsat olarak görülebilir ve uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir3.

  Genel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

  Erektil disfonksiyonun genel yaşam kalitesi üzerinde de derin etkileri vardır. Erkeklerde özgüven eksikliğine, depresyona ve anksiyeteye neden olabilir. Ayrıca, ED’nin kişisel ilişkiler üzerinde de olumsuz etkileri vardır; çiftler arasında iletişim sorunlarına ve cinsel tatminsizliğe yol açabilir.

  Yaşam kalitesi, sadece fiziksel sağlıkla değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal sağlıkla da yakından ilişkilidir. ED, erkeklerin kendilerini daha az erkeksi hissetmelerine neden olabilir, bu da genel yaşam memnuniyetini ve duygusal refahı olumsuz etkileyebilir. Erkeklerin yaşam kalitesini artırmak için, ED tedavisinin yanı sıra psikolojik ve duygusal destek de önemlidir. Tedavi seçenekleri, ilaçlardan yaşam tarzı değişikliklerine ve danışmanlık hizmetlerine kadar uzanabilir. Bu destekler, ED’nin kişisel ve ilişkisel etkileriyle başa çıkmada yardımcı olabilir ve erkeklerin genel yaşam kalitesini iyileştirebilir4.

  Penil Protez: Erektil Disfonksiyon için Kalıcı Bir Çözüm


  Erektil disfonksiyon (ED), dünya çapında pek çok erkeği etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Psikolojik, fizyolojik veya her iki türden kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilir. ED’nin çeşitli tedavi yöntemleri vardır, ancak oral ilaçlar, enjeksiyonlar veya vakum cihazları gibi geçici çözümler her zaman istenilen sonuçları vermez. Bu noktada, penil protezler, kalıcı bir çözüm sunarak ön plana çıkar.

  Penil Protez Nedir ve Nasıl Çalışır?

  Penil protez, çoğunlukla ciddi erektil disfonksiyonu olan erkeklere uygulanan cerrahi bir çözümdür. Protezler, penisin erektil dokularının içine yerleştirilen ve cinsel aktivite sırasında sertleşmeyi sağlayan cihazlardır. Temel olarak, bu cihazlar penise gerekli sertliği ve formu sağlayarak erkeklerin cinsel ilişkiye girebilmesine olanak tanır.

  Penil protezler, kullanıcının ihtiyaçlarına göre manuel olarak ayarlanabilir. İki ana türde gelirler: yarı-sert (bükülebilir) ve şişirilebilir (hidrolik) protezler. Yarı-sert protezler sürekli olarak bir dereceye kadar sertlik sağlarken, şişirilebilir protezler, bir pompa yardımıyla sıvıyı silindirlere taşıyarak istenildiğinde ereksiyonu sağlar ve kullanılmadıklarında normal bir penil görünümüne geri döner5.

  Penil Protez Türleri ve Karşılaştırmaları

  Penil protezler, temelde iki kategoriye ayrılır: Yarı-sert ve şişirilebilir protezler. Yarı-sert protezler, her zaman belirli bir sertlikte olan ve elle istenilen pozisyona ayarlanabilen çubuklardan oluşur. Bunlar, daha az karmaşık bir yapıya sahip oldukları ve daha az maliyetli oldukları için bazı kullanıcılar için daha uygun olabilir. Ancak, sürekli sert bir durumda oldukları için, bazı sosyal ve kişisel durumlarda daha az tercih edilebilirler.

  Diğer yandan, şişirilebilir protezler, daha doğal bir ereksiyon deneyimi sunar. Bu cihazlar, bir pompa ve rezervuar sistemini kullanarak, cinsel aktivite sırasında ereksiyon oluşturmak için penis içindeki silindirleri doldurur. Kullanılmadığı zamanlarda, bu protezler doğal penis görünümüne geri dönebilir ve bu da onları görsel olarak daha çekici kılar. Şişirilebilir protezler, daha yüksek bir tatmin oranı sunmasına karşın, yarı-sert protezlere göre daha karmaşık bir cerrahi prosedür gerektirir ve daha pahalıdır6.

  Her iki protez türü de, uygun hastalarda erektil disfonksiyonun kalıcı tedavisinde etkili olabilir. Ancak, en uygun protezin seçimi, hastanın sağlık durumu, yaşam tarzı, kişisel tercihleri ve ekonomik kaynakları gibi faktörlere bağlıdır.

  Penil Protez Tedavisine Kimler Aday Olabilir?


  Penil protez tedavisi, şiddetli erektil disfonksiyonu (ED) olan ve diğer tedavi yöntemlerinden yeterli faydayı görmeyen hastalar için etkili bir çözüm sunmaktadır. Erektil disfonksiyon, erkeklerin sertleşme sağlayamaması veya sertleşmeyi yeterli süre devam ettirememesi durumudur ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. ED’nin tedavisinde birçok yöntem bulunsa da, bazı durumlarda medikal tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri veya vakum cihazları gibi yöntemler yeterli sonuç vermeyebilir. Bu noktada, penil protezler kalıcı bir çözüm olarak öne çıkar.

  Penil protez tedavisine aday olan bireyler genellikle aşağıdaki kriterleri karşılar:

  • Oral medikal tedavilere (PDE5 inhibitörleri gibi) yanıt vermeyen veya bu tedavilere uygun olmayan hastalar.
  • Penil enjeksiyon tedavisinden memnun kalmayan veya bu tedaviyi kullanamayan hastalar.
  • Erektil disfonksiyonu için vakum cihazlarından fayda göremeyen hastalar.
  • Erektil disfonksiyonun psikolojik tedavilerle düzelmediği veya psikolojik etmenlerin önemli bir rol oynamadığı durumlar.
  • Şiddetli Peyronie hastalığı olan veya penil deformitesi nedeniyle diğer tedavilerin etkili olmadığı hastalar.

  Penil protez, bu tedavi seçeneklerinden fayda göremeyen ve cinsel yaşamlarını iyileştirmek isteyen erkekler için uygun bir alternatif olabilir.

  Tedavi Süreci ve Hastaların Değerlendirmesi

  Penil protez implantasyonu, genellikle hastane ortamında, anestezi altında gerçekleştirilen bir cerrahi işlemdir. Ameliyat, hastanın durumuna ve seçilen protez tipine bağlı olarak farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Tedavi süreci, hastanın medikal geçmişi, fiziksel muayenesi ve beklentileri dikkate alınarak kişiselleştirilir.

  Ameliyat sonrası, hastalar genellikle kısa bir hastane kalışı geçirir ve iyileşme süreci boyunca belirli talimatları takip etmeleri gerekir. İyileşme, genellikle birkaç hafta sürer ve bu süre zarfında hastaların cinsel aktiviteden kaçınmaları önerilir. Protezin fonksiyonunu ve hastanın konforunu değerlendirmek için takip ziyaretleri önemlidir.

  Hastaların değerlendirmeleri, penil protez tedavisinin etkinliği ve hasta memnuniyeti açısından kritik öneme sahiptir. Çoğu hasta, protez implantasyonundan sonra cinsel fonksiyonlarında ve yaşam kalitelerinde önemli iyileşmeler bildirir. Ancak, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, penil protez ameliyatının da potansiyel riskleri ve komplikasyonları vardır. Bu nedenle, hastaların beklentilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeleri ve karar verme sürecinde ayrıntılı bilgi almaları önemlidir5.

  Penil Protez Sonrası Yaşam Kalitesindeki Değişimler

  Penil protez implantasyonu, erektil disfonksiyonu olan erkeklerde yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Erektil disfonksiyon, hem fiziksel hem de psikolojik olarak erkekler üzerinde derin etkiler yaratabilir ve bu, partnerleriyle olan ilişkilerini de etkileyebilir. Penil protez, erkeklere spontane cinsel aktiviteyi yeniden yaşama imkanı tanır ve bu da genel yaşam tatminini ve özgüveni artırabilir.

  Protez sonrası yaşam kalitesindeki iyileşme, protezin fonksiyonelliği, doğal hissi ve kullanım kolaylığına bağlıdır. İyi bir ameliyat sonucu ve doğru protez seçimi, bu pozitif değişikliklerin yaşanmasında önemli rol oynar. Hastalar ve partnerleri genellikle, protez sayesinde cinsel ilişkilerinin kalitesinde ve duygusal bağlarında önemli gelişmeler yaşadıklarını belirtirler.

  Hastaların bu olumlu değişimleri yaşayabilmeleri için, ameliyat sonrası dönemde uygun bakım ve takibi yapmaları, herhangi bir sorun ya da endişe durumunda doktorlarıyla iletişimde olmaları önemlidir. Penil protezler, uygun hastalarda, yaşam kalitesini artırmada etkili ve uzun vadeli bir çözüm sunmaktadır6.

  Diğer Erektil Disfonksiyon Tedavi Yöntemleri


  Erektil disfonksiyon (ED), erkeklerde görülen ve cinsel ilişki sırasında yeterli sertleşmeyi sağlayamama veya sertleşmeyi sürdürememe durumudur. ED’nin çeşitli tedavi yöntemleri vardır ve bu tedaviler bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve tercihlerine göre şekillenir.

  İlaç Tedavileri ve Etkinlikleri

  Erektil disfonksiyonun ilaç tedavisi, genellikle PDE5 inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç sınıfı ile başlar. Bu ilaçlar, penisteki kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve sertleşmeyi kolaylaştırır. Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) ve vardenafil (Levitra) bu ilaç sınıfına örneklerdir. Bu ilaçların etkinlikleri, kullanılan doza ve bireysel yanıt verme durumuna göre değişiklik gösterir. Ancak, bu ilaçlar cinsel uyarı olmadan etkili olmazlar ve bazı durumlarda yan etkileri olabilir.

  İlaç tedavisinin yanı sıra, alprostadil gibi doğrudan penise uygulanan tedaviler de mevcuttur. Bu ilaçlar, penise enjekte edilir veya uretraya yerleştirilen bir fitil şeklinde uygulanır. Bu yöntemler, kan damarlarını genişleterek sertleşmeyi destekler, ancak kullanımı bazı erkekler için zor veya rahatsız edici olabilir7.

  Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Alternatif Tedaviler

  Erektil disfonksiyonun yönetiminde yaşam tarzı değişiklikleri de önemli bir rol oynar. Sigara bırakma, düzenli egzersiz yapma, sağlıklı bir diyet uygulama ve alkol tüketimini azaltma gibi değişiklikler, genel sağlık durumunu iyileştirirken ED semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı olabilir. Özellikle kilo verme ve fiziksel aktivitenin artırılması, damar sağlığını iyileştirerek ED tedavisine olumlu katkılarda bulunabilir.

  Bazı alternatif tedaviler, akupunktur veya bitkisel takviyeler gibi, ED için potansiyel çözümler sunabilir. Ancak, bu yöntemlerin etkinliği ve güvenliği her zaman bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, herhangi bir alternatif tedaviye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Psikolojik danışmanlık veya çift terapisi, ED’nin psikolojik nedenlerini ele almak için de faydalı olabilir8.

  Penil protez tedavisine karar vermeden önce, bu tedavinin sizin için uygun olup olmadığını anlamak önemlidir. Tedavi süreci, olası riskler, sonuçlar ve bakım gereksinimleri hakkında detaylı bilgi edinmek esastır. Ayrıca, penil protez operasyonları ciddi bir maliyeti beraberinde getirebilir. Neyse ki, Türkiye’de bu tedavi masraflarının önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK’nın bu tedavi için öngördüğü şartlar ve ödeme kapsamı hakkında detaylı bilgi almak önemlidir.

  Erektil disfonksiyon ve penil protez tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kişisel durumunuz için en uygun tedavi seçeneğini belirlemek istiyorsanız, web sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz “Bilgi İsteme Formu“nu doldurarak uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Bu form aracılığıyla, SGK ödeme koşulları, farklı penil protez modelleri ve tedavi süreci hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşabilir, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama adım atabilirsiniz.

  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  İsim(Gerekli)

  Referanslar

  UROWEB EAU Hasta Bilgilendirme Web Sitesi 2024

  [1] Hormonal Regulation of Male Fertility. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

  [2] The Role of Psychological Interventions in the Management of Patients with Chronic Pain. https://www.psychologytoday.com/intl/

  [3] https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.017681 – Erektil disfonksiyon ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki hakkında kapsamlı bir araştırma.

  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479078/ – Erektil disfonksiyonun yaşam kalitesi üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir çalışma.

  [5] https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction/penile-implant-surgery

  [6] https://doi.org/10.1177/17562872231179008

  [7] https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction/medication-list

  [8] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/in-depth/erectile-dysfunction-treatment/art-20047462

  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.