Skip to main content
Andromed

Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisi

Artifisyel Üriner Sfinkter ile Kalıcı Çözüm
 • Testis Protezi Testis Protezi
  Rigicon’la
  Güçlü Kontrol
  Rigicon, idrar kaçırma tedavisinde ContiClassic® ile yenilikçi Artifisyel Üriner Sfinkter sunarak hastalara özel çözümler sağlar ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.
  Rigicon’la
  Güçlü Kontrol
  Rigicon, idrar kaçırma tedavisinde ContiClassic® ile yenilikçi Artifisyel Üriner Sfinkter sunarak hastalara özel çözümler sağlar ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.
  Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisi

  İçindekiler


  İçindekiler
  Erkeklerde İdrar Kaçırma ile İlgili Sorular ve Cevapları
  • İdrar Kaçırma Nedir
  • İdrar Kaçırma Teşhisi Nasıl Koyulur
  • İdrar Kaçırma Tedavisinde Tedavi Seçenekleri
  • İdrar Kaçırma Türleri
  • İdrar Kaçırmada Doktorunuzla Konuşma
  • Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma
  • İdrar Kaçırma Sorunu ile Yaşamak
  • Günlük Yaşamımda İdrar Kaçırma ile Nasıl Başa Çıkabilirim?
  • İşyerindeki İdrar Kaçırma Problemi ile Nasıl Başa Çıkabilirim?
  • Seyahat Ederken İdrar Kaçırma ile Nasıl Başa Çıkabilirim?
  • İdrar Kaçırma Cinsel Yaşamımı Nasıl Etkiler
  • Kateter Kullanımı Günlük Hayatımı Nasıl Etkiler
  Artifisyel Üriner Sfinkter ile İlgili Sorular ve Cevapları
  • Artifisyel Üriner Sfinkter (AUS) Nedir?
  • AUS Hangi Hastalar İçin Uygundur?
  • AUS Nasıl Çalışır?
  • AUS Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır?
  • AUS Ameliyatı Nasıl Yapılır?
  • AUS Ameliyatı İçin Nasıl Hazırlık Yapılır?
  • AUS Ameliyatı Sonrası İyileşme
  • AUS Olası Komplikasyonları Nelerdir?
  • AUS Fiyatları ve SGK Kapsamı Hakkında
  • AUS Tedavisinin Avantajları ve Dezavantajları

  Erkeklerde İdrar Kaçırma ile İlgili Sorular ve Cevapları


  İdrar Kaçırma Nedir

  İdrar kaçırma, kişinin istemli kontrolü dışında idrarın sızması veya akması durumudur. Erkeklerde, özellikle yaşlanma, prostat hastalıkları veya cerrahi müdahaleler sonrasında sık görülen bir durumdur. İdrar kaçırma, sosyal ve psikolojik etkileriyle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durum, farklı türlerde olabilir: stres inkontinansı, acil (urge) inkontinansı veya karışık inkontinans. Stres inkontinansı, fiziksel aktivite veya öksürme, hapşırma gibi hareketlerle meydana gelirken; acil inkontinans, idrara çıkma ihtiyacının ani ve kontrol edilemez olması şeklinde ortaya çıkar. Karışık inkontinans ise, bu iki türün birleşimi şeklinde görülür. İdrar kaçırma, ayrıca ürolojik sağlık durumlarının bir göstergesi olabilir ve uygun teşhis ve tedavi gerektirir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleler bulunmaktadır.

  İdrar Kaçırma Teşhisi Nasıl Koyulur

  İdrar kaçırmanın teşhisi, detaylı bir tıbbi geçmiş incelemesi ve fiziksel muayene ile başlar. Doktor, hastanın semptomlarını, yaşam tarzını ve idrar kaçırma olaylarını detaylı bir şekilde değerlendirir. Çoğu durumda, basit idrar testleri, ürodinamik testler ve bazen görüntüleme yöntemleri kullanılır. Ürodinamik testler, mesanenin dolum ve boşalma fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılan özel testlerdir. Bu testler, inkontinansın nedenini ve türünü belirlemekte önemli rol oynar. Ayrıca, prostat sağlığı ve nörolojik kontrol de değerlendirilir. Teşhis süreci, her hastanın bireysel durumuna göre özelleştirilir ve tedavi planlamasına yol gösterir. Tedavi seçenekleri arasında davranışsal terapiler, ilaç tedavisi ve cerrahi yöntemler yer alabilir.

  İdrar Kaçırma Tedavisinde Tedavi Seçenekleri

  Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi, semptomların şiddetine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleler bulunmaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleri, ağırlık kontrolü, sigara bırakma ve alkol tüketiminin azaltılmasını içerebilir. Pelvik taban egzersizleri, idrar kaçırma kontrolünü artırmak için önerilir. Medikal tedaviler arasında antikolinerjik ilaçlar, alfa blokerler ve bazı durumlarda hormon tedavileri bulunur. Ağır vakalarda veya diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda cerrahi müdahaleler düşünülebilir. Cerrahi seçenekler arasında sling prosedürleri, prostat ameliyatları ve bazen mesane fonksiyonunu iyileştirmek amacıyla daha karmaşık cerrahi müdahaleler yer alabilir. Hastanın genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve tercihleri tedavi seçiminde önemli rol oynar.

  İdrar Kaçırma Türleri

  Erkeklerde görülen idrar kaçırma türleri arasında en yaygın olanları stres inkontinansı, urge (acil) inkontinansı ve karışık inkontinansdır. Stres inkontinansı, öksürme, hapşırma, gülmek veya ağır bir şey kaldırmak gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda meydana gelir. Urge inkontinansı, ani ve kontrol edilemeyen idrar yapma ihtiyacı ile karakterize edilir ve genellikle mesane kaslarının aşırı aktif olmasıyla ilişkilidir. Karışık inkontinans, hem stres hem de urge inkontinans belirtilerinin bir arada görüldüğü bir durumdur. Her bir inkontinans türünün tanı ve tedavisi, semptomların altında yatan nedenlere ve şiddetine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, doğru tanı ve etkili bir tedavi planı için detaylı bir tıbbi değerlendirme gereklidir.

  İdrar Kaçırmada Doktorunuzla Konuşma

  İdrar kaçırma konusunda doktorunuzla konuşurken açık ve detaylı bilgi vermek önemlidir. Bu, doğru tanı ve etkili bir tedavi planı için kritik öneme sahiptir. Hastaların, idrar kaçırma olaylarının sıklığını, şiddetini, günün hangi zamanlarında meydana geldiğini ve bu durumun günlük aktiviteler üzerindeki etkisini anlatmaları gerekir. Ayrıca, herhangi bir ilaç kullanımı, geçmişteki sağlık sorunları ve yaşam tarzı alışkanlıkları da doktora bildirilmelidir. Hastaların, tedavi seçenekleri, potansiyel yan etkiler ve iyileşme süreci hakkında sorular sorması ve tedavi sürecinde aktif rol alması önerilir. Bu yaklaşım, hasta ve doktor arasında etkili bir iletişim kurulmasına ve hastanın tedavi sürecine katılımını artırarak daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

  Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma

  Prostat ameliyatı geçiren erkeklerde idrar kaçırma, yaygın bir komplikasyondur. Ameliyat sonrası, pelvik taban kaslarının ve sfinkter mekanizmasının geçici olarak zayıflaması sonucu idrar kaçırma görülebilir. Bu durum, özellikle radikal prostatektomi gibi prostatın tamamen çıkarıldığı ameliyatlarda daha sık karşılaşılır. İyileşme süreci boyunca, birçok hasta idrar kontrolünü kademeli olarak geri kazanır, ancak bazı durumlarda idrar kaçırma kalıcı olabilir. Tedavi seçenekleri arasında pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda sling prosedürleri veya diğer cerrahi müdahaleler yer alabilir. Prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma ile başa çıkmak için erken rehabilitasyon ve düzenli takip önemlidir. Hastaların, bu durumu doktorları ile açıkça konuşmaları ve uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi almaları önerilir.

  İdrar Kaçırma Sorunu ile Yaşamak

  İdrar kaçırma, erkeklerin günlük yaşamlarını ve psikolojik sağlıklarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durum, sosyal etkinliklere katılımı azaltabilir, iş ve kişisel ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yaşam kalitesini artırmak için, idrar kaçırma yönetimi ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir. Günlük yaşamda idrar kaçırma ile başa çıkmanın yolları arasında düzenli tuvalet kullanımı, koruyucu ürünlerin kullanımı ve acil durumlar için plan yapma yer alır. Ayrıca, duygusal destek ve psikolojik danışmanlık, bu durumla baş etmede yardımcı olabilir. Hastaların, idrar kaçırma sorununu kabul etmeleri ve bu konuda yardım aramaları, yaşam kalitelerini önemli ölçüde iyileştirebilir. İdrar kaçırma, yaygın bir sorun olup, etkili yönetim ve tedavi yöntemleri mevcuttur.

  Günlük Yaşamımda İdrar Kaçırma ile Nasıl Başa Çıkabilirim?

  Günlük yaşamda idrar kaçırma ile başa çıkmanın birçok yolu vardır. Bu yöntemler arasında sıkı ve düzenli tuvalet programları, pelvik taban egzersizleri ve uygun idrar kaçırma ürünlerinin kullanımı yer alır. Sıvı alımını ve diyeti düzenlemek, idrar kaçırma olaylarını azaltmada da yardımcı olabilir. Özellikle kafein ve alkol gibi mesaneyi tahriş edebilecek içeceklerin tüketimini sınırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca, sosyal etkinliklere katılırken veya dışarıda iken tuvaletlerin yerini önceden bilmek ve gerektiğinde koruyucu ped veya bez kullanmak gibi önlemler almak, güven hissini artırabilir ve stresi azaltabilir. Bu yöntemlerin yanı sıra, doktorunuzla düzenli iletişim halinde olmak ve önerilen tedavi planına uymak, idrar kaçırma ile başa çıkmada önemlidir.

  İşyerindeki İdrar Kaçırma Problemi ile Nasıl Başa Çıkabilirim?

  İş yerinde idrar kaçırma ile başa çıkmak, planlama ve hazırlık gerektirir. İş yerinde düzenli mola zamanları belirlemek ve tuvaletlere yakın bir çalışma alanı talep etmek, idrar kaçırma olaylarını yönetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, iş yerinde kolay erişilebilir bir yerde yedek iç çamaşırı ve temizlik malzemeleri bulundurmak, acil durumlar için hazırlıklı olmayı sağlar. İdrar kaçırma ile ilişkili stresi azaltmak için, iş arkadaşlarına veya işverene durumu açıklamak faydalı olabilir, ancak bu tamamen kişisel bir tercihtir. Uzun toplantılar veya seyahatler sırasında koruyucu ürünlerin kullanımı da düşünülebilir. İş yerinde idrar kaçırma yönetimi, etkili iletişim ve uygun kaynaklara erişimle kolaylaşabilir.

  Seyahat Ederken İdrar Kaçırma ile Nasıl Başa Çıkabilirim?

  Seyahat ederken idrar kaçırma ile başa çıkmak için önceden planlama yapmak önemlidir. Uzun yolculuklar için, mümkünse tuvaletlere yakın koltukları tercih etmek ve düzenli aralıklarla mola vermek faydalı olabilir. Seyahat sırasında yeterli miktarda koruyucu ped veya bez, temizlik malzemeleri ve yedek giysi taşımak, olası sızıntılara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Ayrıca, seyahat öncesinde ve sırasında kafeinli, alkollü ve asidik içecekler gibi mesaneyi tahriş edebilecek sıvıların tüketimini sınırlamak önerilir. Uçuşlar veya uzun otobüs yolculukları sırasında, düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmek ve tuvalet kullanmak, rahat bir seyahat deneyimi için önemlidir. Planlama ve hazırlık, seyahat sırasında idrar kaçırma ile başa çıkmanın anahtarıdır.

  İdrar Kaçırma Cinsel Yaşamımı Nasıl Etkiler

  İdrar kaçırma, erkeklerde cinsel yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, özgüven eksikliğine ve cinsel ilişkiden kaçınmaya neden olabilir. İdrar kaçırma ile ilgili endişeler, cinsel performans üzerinde stres yaratabilir ve partner ile iletişimi zorlaştırabilir. Bu durumla başa çıkmak için, açık ve dürüst bir iletişim kurmak önemlidir. Partnerle durumu paylaşmak ve anlayış ve destek aramak, bu sorunun üstesinden gelmekte yardımcı olabilir. Ayrıca, cinsel aktivite öncesinde tuvaleti kullanmak ve koruyucu ürünlerden faydalanmak gibi pratik önlemler almak da faydalı olabilir. Doktorlarla konuşarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve cinsel yaşamı iyileştirmeye yönelik özel tedavileri araştırmak da düşünülebilir. İdrar kaçırma, uygun tedavi ve destekle yönetilebilir bir durumdur ve cinsel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri azaltılabilir.

  Kateter Kullanımı Günlük Hayatımı Nasıl Etkiler

  Kateter kullanımı, günlük yaşamda bazı değişiklikler ve düzenlemeler gerektirir, ancak birçok kişi için etkili bir idrar yönetimi sağlar. Kateter kullanımı, özellikle idrarı düzenli olarak boşaltmakta zorluk çeken veya idrar kaçırma problemi olan kişiler için önerilir. Günlük yaşamda, kateter kullanımı hijyen ve rahatlık açısından önemli düşünceleri beraberinde getirir. Kateteri takma ve çıkarma işlemleri, başlangıçta zorlayıcı olabilir, ancak zamanla ve uygun eğitimle bu işlemler daha kolay hale gelir. Kateter kullanıcıları, enfeksiyon riskini azaltmak için düzenli olarak kateter değişimi ve uygun temizlik prosedürlerini uygulamalıdır. Ayrıca, kateter kullanımı, özellikle sosyal etkinlikler ve seyahatler sırasında ekstra planlama gerektirebilir. Yedek kateterler, temizlik malzemeleri ve atık torbalarının taşınması önerilir. Kateter kullanımı, kişisel mahremiyeti etkileyebilir ve bazı kişilerde özgüven eksikliği hissine neden olabilir. Ancak, doğru eğitim ve destekle, kateter kullanıcıları günlük aktivitelerini ve sosyal yaşamlarını etkin bir şekilde sürdürebilirler. Kateter kullanımı, idrar kaçırma sorununu yönetmekte etkili bir çözüm olabilir ve kullanıcıların yaşam kalitesini artırabilir.

  Artifisyel Üriner Sfinkter ile İlgili Sorular ve Cevapları


  Artifisyel Üriner Sfinkter (AUS) Nedir?

  Artifisyel üriner sfinkter (AUS), ciddi idrar kaçırma sorunu olan erkeklerde kullanılan bir cihazdır. Özellikle prostat ameliyatı sonrası gelişen inkontinans durumlarında tercih edilir. AUS, üretranın çevresine yerleştirilen, idrarın kontrolünü sağlayan bir manşetten oluşur. Bu manşet, idrarın istemsiz kaçışını önlemek için üretrayı sıkıştırır. Cihazın kontrol mekanizması genellikle skrotum içerisinde yer alır ve kullanıcı tarafından idrar yapmak istendiğinde aktive edilir. AUS, idrar kaçırma problemi olan hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sunar ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda tercih edilen bir seçenektir.

  AUS Hangi Hastalar İçin Uygundur?

  AUS, özellikle prostat cerrahisi sonrası gelişen stres tipi idrar inkontinansı olan erkekler için uygun bir tedavi yöntemidir. Bu cihaz, özellikle pelvik taban kaslarının zayıflaması veya sfinkter hasarı sonucu idrar kaçırma problemi yaşayan hastalar için etkili bir çözümdür. AUS, idrar kaçırma düzeyi orta ila şiddetli olan ve diğer tedavi seçeneklerinden fayda görmeyen hastalarda tercih edilir. Cihazın kullanımı, hastanın genel sağlık durumu, idrar kaçırma şiddeti ve kişisel tercihlerine göre özelleştirilir. Ayrıca, hastanın AUS kullanımına uyum sağlayabileceği ve cihazın bakımını yapabileceği de değerlendirilir.

  AUS Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır?

  AUS, üretranın etrafına yerleştirilen ve idrarın kontrolünü sağlayan bir manşet ile bu manşeti kontrol eden bir pompa mekanizmasından oluşur. Manşet, üretrayı sıkıştırarak idrarın istemsiz olarak kaçmasını önler. İdrar yapmak istendiğinde, skrotum içinde yer alan pompa manşeti gevşetir ve idrarın dışarı akmasına izin verir. İdrar boşaldıktan sonra manşet otomatik olarak tekrar sıkışır ve üretrayı kapatır. Bu sistem, idrar kontrolünü yeniden kazandırmak ve idrar kaçırma olaylarını önlemek için tasarlanmıştır. Hastalar, AUS kullanımı konusunda detaylı olarak eğitilir ve cihazın günlük yaşamda nasıl kullanılacağı öğretilir.

  AUS Ameliyatı Nasıl Yapılır?

  AUS ameliyatı, genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve üretranın çevresine bir manşet, skrotum içine bir pompa ve karın içine bir rezervuar yerleştirilir. Cerrahi işlem sırasında, manşet üretranın etrafına konumlandırılır ve idrarı kontrol etmek için üretrayı sıkıştırır. Pompa, hastanın manşeti aktive etmesini sağlar ve rezervuar, sistemdeki sıvının depolandığı yerdir. Ameliyat sonrası, hastaların bir iyileşme sürecinden geçmeleri ve cihazın aktive edilmesinden önce birkaç hafta beklemeleri gerekebilir. AUS implantasyonu, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılmalı ve hastaların ameliyat ve sonrasındaki bakım süreci hakkında bilgilendirilmeleri önemlidir.

  AUS Ameliyatı İçin Nasıl Hazırlık Yapılır?

  AUS ameliyatına hazırlık süreci, hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesini ve bazı ön testlerin yapılmasını içerir. Hastaların, ameliyattan önce mevcut sağlık durumları, kullanmakta oldukları ilaçlar ve geçmişteki cerrahi işlemler hakkında doktorlarına detaylı bilgi vermeleri gerekir. Ayrıca, ameliyat öncesinde hastaların belirli bir süre boyunca yemek ve içmekten kaçınmaları istenebilir. Ameliyat öncesi değerlendirme, hastanın AUS ameliyatı için uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Hastaların, ameliyatın potansiyel riskleri, iyileşme süreci ve cihazın bakımı hakkında detaylı bilgi almaları önemlidir.

  AUS Ameliyatı Sonrası İyileşme

  AUS ameliyatı sonrası iyileşme süreci, genellikle birkaç hafta sürer ve hastaların düzenli takip ve kontrolleri içerir. Ameliyat sonrası dönemde, hastaların ağır kaldırmaktan kaçınmaları, cinsel aktiviteyi sınırlamaları ve yeterli dinlenme sağlamaları önerilir. Cihazın aktive edilmesi genellikle ameliyattan birkaç hafta sonra yapılır ve bu süre zarfında hastaların idrar kaçırma durumları gözlemlenir. İyileşme sürecinde ağrı, şişlik ve hafif rahatsızlık hissi normaldir ve bu belirtiler genellikle zamanla azalır. Hastaların, ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon belirtisi olması durumunda hemen doktorlarına başvurmaları önemlidir. AUS ameliyatı sonrası, düzenli kontroller ve uygun bakım ile hastaların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme gözlemlenir.

  AUS Olası Komplikasyonları Nelerdir?

  AUS ameliyatının olası komplikasyonları arasında enfeksiyon, cihazın mekanik arızası, üretra veya çevre dokularda hasar ve cihazın yerinden oynaması bulunur. Enfeksiyon, cihazın çıkarılmasını gerektirebilir ve bu durum, genellikle antibiyotik tedavisi ile yönetilir. Cihazın mekanik arızaları, zamanla aşınma veya hasar nedeniyle oluşabilir ve bu durumda cihazın tamiri veya değiştirilmesi gerekebilir. Üretra ve çevre dokularda hasar, cihazın aşırı sıkıştırması nedeniyle oluşabilir ve bu, cihazın yeniden ayarlanması veya değiştirilmesi gerektirebilir. Ayrıca, AUS’un yerinden oynaması, idrar kontrolünde azalmaya yol açabilir ve cihazın yeniden konumlandırılmasını gerektirebilir. Bu komplikasyonlar nadir görülse de, hastaların ameliyat öncesi ve sonrası riskleri anlamaları ve olası komplikasyonların erken belirtilerine karşı uyanık olmaları önemlidir.

  AUS Fiyatları ve SGK Kapsamı Hakkında

  Artifisyel Üriner Sfinkter ameliyatının maliyeti, seçilen hastane ve operasyon sonrasında geçirilen gün sayısına göre değişkenlik gösterir. Tedavi kapsamı ve toplam masraflar, özgül durumlara göre farklılık arz eder. Bu tür cerrahi müdahaleler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteğinden kısmen yararlanmak mümkündür, zira idrar inkontinansı vakalarında sıklıkla altta yatan başka bir sağlık sorunu olabilmektedir. İdrar kaçırma tedavilerinin SGK veya özel sigortalarca ne derecede karşılandığını öğrenmek adına, doğrudan ilgili ürün sağlayıcı ile temas kurmak en uygun yöntemdir.

  Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisinin büyük bir bölümü SGK tarafından desteklenmektedir. SGK’nın ödeme koşulları ve bu tedavi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, web sitemizde bulunan “Bilgi Talep Formu” aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  AUS Tedavisinin Avantajları ve Dezavantajları

  AUS tedavisinin avantajları arasında, ciddi idrar kaçırma sorunu olan hastalarda etkili kontrol sağlaması ve yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sunması bulunur. AUS, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda veya pelvik taban kaslarının ciddi zayıflaması sonucu meydana gelen inkontinans durumlarında etkili bir çözüm sunar. Bununla birlikte, AUS tedavisinin bazı dezavantajları da vardır. Bunlar arasında ameliyatın riskleri, cihazın bakımı ve olası mekanik arızalar yer alır. Ayrıca, AUS ameliyatı sonrası iyileşme süreci ve cihazın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekliliği, hastalar için ekstra bir yük oluşturabilir. Hastaların, tedavi seçeneği olarak AUS’u değerlendirirken, bu avantaj ve dezavantajları dikkate alarak karar vermeleri önerilir.

  Andromed
  Yalnız Değilsiniz

  Andromed olarak, Rigicon’un üroloji alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı ürün gamını Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

  Rigicon’un geliştirdiği üstün teknolojiye sahip çözümleri, özellikle erektil disfonksiyon ve inkontinans tedavilerinde yeni ufuklar açıyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

  Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren Rigicon ürünleri, Andromed aracılığıyla Türkiye’deki hastalarımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini daha etkin ve konforlu hale getiriyor. Bu iş birliği, üroloji tedavilerinde yenilikçi yaklaşımları herkes için erişilebilir kılarak, Andromed’in sağlık sektöründeki etkisini daha da güçlendiriyor.

  Rigicon Medikal A.Ş. çatısı altında, hastalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımlarımızla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

  Andromed
  Bilgi İstek Formu
  İsim(Gerekli)

  Referanslar

  Avrupa Üroloji Derneği Hasta Bilgilendirme Web Sitesi https://patients.uroweb.org/ 26.01.2024

  SGK Geri Ödeme Koşulları

  Penil protezler önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve testis protezi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm telefon görüşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) gereğince kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır.