BPH Tedavisinde Greenlight XPS Lazer Sistemi Kullanımı

Greenlight XPS Lazer Sistemi çalışmalarda tedavinin daha az maliyetli ve daha düşük sayıda yeniden yatışa sahip olduğunu göstermektedir.

MARLBOROUGH, Mass. (14 Haziran 2016) – Boston Scientific Kurumu (NYSE: BSX) iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) olarak da bilinen, prostat büyümesinin tedavisi için kullanılan GreenLight XPS Lazer Tedavisi Sisteminin Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Ulusal Enstitüsü (NICE) tarafından olumlu rehberlik aldığını bugün duyurdu. NICE İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için hastaların sonuçlarını iyileştirmek için kanıta dayalı rehberlik, danışmanlık ve standartları belirlemektedir.

Değerlendirmede, NICE BPH ile yüksek riskli olmayan hastaları tedavi etmek için GreenLight XPS Lazer Tedavisi Sisteminin kabulünün NHS için maliyetleri önemli ölçüde azalttığı sonucuna vardı. NICE transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) için mevcut geleneksel cerrahi tedavi üzerinde GreenLight XPS Lazer Sisteminin geniş şekilde kabulünün yaklaşık £ 2.300.000 ve NHS için GreenLight XPS sistemi bir tedavi olarak muhtemelen ayakta olan hasta vakalarının temelinde yıllık £ 3,2 milyon kadar tasarrufa neden olacağını tahmin ediyor.

Günlük Vaka Cerrahisi İngiliz Kültür Derneği (BADS 2013) önümüzdeki beş yıl içinde, ürolojik cerrahisinin yüzde 90’ından fazlasının günlük vaka prosedürleri olarak yapılmasını tavsiye etti.

İngiltere, Londra, Kraliyet Üniversite Hastanesi,ürolojik cerrahi danışmanı Bay Gordon Muir ”GreenLight XPS sistemi erkeklere yardımcı olmak için iyi geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir” dedi.”Bu neredeyse tüm erkekler için, hatta konvansiyonel cerrahi için uygun görülmeyecek olanlar için bile uygundur. NICE’den olumlu rehberlik GreenLight XPS Sistemine daha fazla erkeğe erişim verecek ve ayaktan olan hastaları mükemmel sonuçlar ve daha az komplikasyon ile tedavi etmek için cerrahlara izin verebilir.”

NICE değerlendirme ekibi Dokuz Avrupa ülkesinde yapılan TURP ile GreenLight XPS Sistemin karşılaştırıldığı 291 hastanın rastlantısal prospektif çalışması, GOLIATH çalışması da dahil olmak üzere bağımsız kaynaklı klinik çalışmalarla birlikte şirket tarafından sunulan bilgileri inceledi. Bu çalışma, lazer tedavisinin düşük sayıda hastanede yeniden yatış ile işlem sonrası da az komplikasyonlar olduğunu göstermiş ve mevcut standart cerrahi tedavilerle eşit etkide olduğu sonucunu vermiştir 1,2.

Boston Scientific, MedSurg, Başkan Yardımcısı ve Başkan Michael Phalen ”Bakım ve daha düşük sağlık hizmetlerini iyileştirmek için teknolojinin kullanılması doğrudan hastalar, hastaneler ve diğer sağlayıcılar için fayda sağlar.” dedi. ”Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan NICE Kanıta Dayalı İnceleme Süreci’nin sunduğu bu rehber, hasta takip süreçlerinin sürekli değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.”

Dünya çapında 110 milyondan fazla erkeğe ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak oluşan BPH ile prostat genişlemesi teşhis konulmuştur ve erkekler arasında en yaygın hastalıklardan biridir 3. Bu 51 ve 60 yaşları arasındaki erkeklerin yüzde 50’ni ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90’ni etkiler. BPH bir dizin semptomlara neden olur ve tedavi edilmediği taktirde, enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği ve böbrek taşına neden olabilir 4.5.İlaç, cerrahi müdahale ve lazer tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri BPH tedavisinde kullanılır.

Boston Scientific Ürünü Greenlight XPS Lazer

Boston Scientific tüm dünyada hastaların sağlığının iyileştirilmesi için yenilikçi tıbbi çözümler sunmaktadır. 35 yılı aşkın bir süredir küresel tıbbi teknoloji lideri olarak,sağlık maliyetini azaltan ve karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına yönelik yüksek performanslı geniş bir çözüm yelpazesi sunarak yaşam için bilimsel çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

İleriye Dönük Bilgilerle İlgili Olarak İkaz Edici Bildirim

Bu basın bülteni 1933 Menkul Kıymetler Yasası Bölüm 27A maddesi ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası Bölüm 21E kapsamında ileriye dönük bildiriler içermektedir. İleriye dönük beyanlar “proje”, “inanmak”, “plan”, “olası”, “niyet” , ”beklenti” , “tahmin” ve benzer kelimelerle tespit edilebilir. Bu ileriye dönük bildiriler bizim inançlar, varsayımlara dayanır ve bu dönemde, bizim için mevcut bilgileri kullanarak değerlendirmiş ve gelecekteki olaylar veya performansın garantili olması amaçlamamıştır.

Bu ileriye dönük bildiriler diğer şeylerin arasında NICE’den ve ürün performansı ve etkisinden rehberlik konusunda bildirileri de içerir. Bizim altta yatan varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkar veya bazı riskler ya da belirsizlikler materyalize ise, gerçek sonuçlar ileriye dönük bildiriler tarafından belirtilmiş veya ima edilmiş beklenti ve projeksiyonlardan maddi anlamda farklıdır.

Bu faktörler, bazı durumlarda, etkilemiş ve (diğer faktörlerle birlikte) gelecekte bizim iş stratejimizi uygulamamız yeteneğini etkileyebilir ve bu basın açıklamasında gerçek sonuçların belirtilmiş bildiriler tarafından tasarlanmış olanlardan somut olarak farklı olmasına neden olabilir. Sonuç olarak, okuyucuları bizim ileriye dönük bildirilerin herhangi birine gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarıyoruz.

Diğer faktörler için ise

Diğer şeylerin yanı sıra bu tür farklara neden olan faktörler biz ve bizim rakiplerimize uygulanan gelecekteki ekonomik, rekabetçi, geri ödeme ve düzenleyici şartlar; yeni ürün tanıtımları; demografik eğilimler; fikri mülkiyet; dava; finansal piyasa koşulları; ve gelecekteki iş kararları: içerir.

Tüm bu faktörlerin doğru tahmini zor veya imkansızdır ve bunların çoğu bizim kontrolümüz dışındadır. Bu ve diğer önemli riskler ve bizim geleceğimiz operasyonlarını etkileyebilecek belirsizliklerin bir başka listesi ve açıklamaları için Bölüm I, Madde 1A – Bölüm II’de güncellediğimiz Form 10-Q Üç Aylık Raporlarda Risk Faktörlerinde bulunan veya bundan sonra verilecek Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yayımlanan Form 10-K üzerinde bizim en son Faaliyet Raporu’nda yayınlanan Risk Faktörlerine bakın.

Biz, ileriye dönük bildirilerde yer alan gerçek sonuçların farklı olacağı olasılığını etkileyebilir veya bu beklentilere dayalı olan koşullar veya şartlar altında beklentilerimiz veya olaylara herhangi bir değişikliği yansıtmak için, ileriye dönük bildirileri herkese açık şekilde güncelleme veta revize etme ile ilgili herhangi bir niyeti veya yükümlülüğü reddetmekteyiz. Bu uyarıcı açıklama bu belgede yer alan tüm ileriye dönük bildiriler için de geçerlidir.

1. Erken tekrarlı girişimin daha düşük bir oranında GOLIATH çalışmasının ilk 6 ayının uç verileri, ancak 6 ay sonra benzer bir orana sahiptir. Bachmann A, ve diğ. ”İyi huylu prostat tıkanıklığının tedavisinde prostatın transüretral rezeksiyonuna karşı 180-W XPS GreenLight lazer buharlaşması: Avrupa Çok Merkezli rastlantısal çalışmasının 6 aylık güvenlik ve etkinlik sonuçları — GOLIATH çalışması.” Avrupa Üroloji 65.5 (2014): 931-42. Ağ.

2. Jovanovic, M., Zoran Dzamic, Miodrag Acimovic, Boris Kajmakovic, and Tomislav Pejcic. “İyi Huylu Prostat Hiperplazisi Tedavisinde GreenLight HPS 180-W Lazer Buharlaşması Kullanımı.” ACTA CHIR IUG Acta Chirurgica Iugoslavica Acta Chir Iugo ACTA CHIR IUGOSL 61.1 (2014): 57-61. Ağ.

3. “Prostat Genişleme: İyi Huylu Prostat Büyümesi.” Prostat Genişlemesi: İyi Huylu Prostat Büyümesi. Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü, 1 Eylül 2014 Ağ. 10 Haziran 2016.

4. Barry, Md M., ve Md C. Roehrborn. “İyi Huylu Prostat Hiperplazisi Yönetimi.” Tıp Fakültesi Yıllık Değerlendirme. 48.1 (1997): 177-89. Çıktı.

5. Prostatın iyi huylu büyümesi. ADAM Sağlık İllustre Ansiklopedisi.. http://www.healthline.com/adamcontent/enlarged-prostate. Kabul: 21 Ekim 2010.

6. NICE yönlendirme, ‘İyi huylu prostatik hiperplasia’nin tedavisi için GreenLight XPS’, www.nice.org.uk/mtg29.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH